Per Edgar Kokkvold skriver om den mye omtalte 4.14-paragrafen i Vær Varsom-plakaten.
Per Edgar Kokkvold skriver om den mye omtalte 4.14-paragrafen i Vær Varsom-plakaten.

Solberg og Kokkvold får Gunnar Sønstebys minnepris

Første minnepriser etter Norges høyest dekorerte borger.

Aftenposten melder mandag at Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold får Gunnar Sønstebys minnepris. Det er første gang prisen deles ut, og prisutdelingen finner sted i Oslo rådhus fredag.

Solberg er kjent som Aftenpostens korrespondent og frilansjournalist i Asia og Midtøsten. Kokkvold var i en årrekke generalsekretær i Norsk Presseforbund, og frontet en rekke kontroversielle debatter om ytringsfrihet.

I statuttene til minnefondet slås det fast at «prisen skal deles ut til «den person som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet».

Juryen har bestått av leder Harald Sunde, nestleder Olav Dag Hauge, Harald Stanghelle, Jan Søderstrøm og Jan Åge Fjørtoft. Tidligere forsvarssjef Sunde sier dette til Aftenposten om årets prisvinnere:

- Frihet og demokrati er de viktigste faktorene for å sikre vårt verdigrunnlag, og årets prisvinnere jobber i tråd med Gunnar Sønstebys ånd. Han nedla hele sitt liv en utrettelig innsats for å inspirere unge til et bredt samfunnsengasjement for disse idealene, sier Sunde.

I juryens begrunnelser for prisvinnerne, heter det blant annet:

«Gjennom sitt sterke engasjement for demokratiske verdier som ytringsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter har Kristin Solberg jevnlig utsatt seg for fare i sammenheng med utøvelsen av sitt journalistiske virke.  Hun har markert seg som en etterrettelig og engasjert journalist og forfatter, som gjennom sin dekning av områder preget av krig, konflikter og gjentatte brudd på menneskerettighetene har påkalt oppmerksomhet».

«Kokkvold har også fremstått som en uredd forsvarer av ytringsfriheten, en av de sentrale verdiene vårt demokrati er tuftet på. Til tross for at det fremkom alvorlige trusler mot hans person, fremholdt Kokkvold sitt selvfølgelige budskap om at norske medier ikke måtte gi etter for islamistiske eller andre terrortrusler.»

«Begge har vist både integritet og mot: Kristin Solberg ved å dokumentere vanskelige tilgjengelige fakta under meget farlige forhold. Per Edgar Kokkvold ved å stå opp for verdier som demokratiet bygger på i en opphetet debatt da hans prinsippfaste holdning medførte trusler og personlig fare».

Til toppen