NY LOGO: Slik ser presseforbundet og PFU sin nye profilering ut.
NY LOGO: Slik ser presseforbundet og PFU sin nye profilering ut.

Spøkte med at han kurerte kvinners dårlige rygg med sex. Avisa satte det på trykk som et vanlig innlegg.

PFU: Telemarksavisa brøt god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg behandler mange slags saker. Tirsdagens klage mot Telemarksavisa var neppe den største og viktigste i historien, men heller av de mer kuriøse og spesielle.

TA ble felt for brudd på god presseskikk etter å ha satt på trykk et noe spesielt innlegg i avisas på tråden-spalte med navnet «Hallo TA».

  • Les hele uttalelsen nederst i saken. 

Problemet var nemlig at dette ikke var ment av innsenderen å komme på trykk. I hvert fall ikke i den aktuelle spalten, og aller minst med fullt navn.

I det korte, lille innlegget på noen hundre tegn, som avisa velger å trykke med fullt navn, skriver innsenderen at han har hatt sex med kvinner som har hatt dårlig rygg, hvorpå ryggsmertene deres forsvant. Innsenderen spør om det finnes noen forklaring, og om han bør starte opp egen praksis.

Dette kom altså på trykk i den hverdagslige «Hallo TA»-spalten, med mange slags hverdagslige små og store meninger.

Teksten var dog sendt inn i en helt annen kontekst, som en spøkefull kommentar til avisas ukentlige sex-spalte. Denne uka var temaet nemlig «sex er sunt».

Ifølge Pressens Faglige Utvalg var spørsmålet fra klagerens side «overhodet ikke ment for publisering».

- Det vises til innleggets innhold og at dette ble publisert med hans fulle navn, og klager mener han er utsatt for en grov krenkelse, skriver PFU i sin uttalelse.

Telemarksavisa erkjenner at det er begått en feil, men har overfor PFU fremholdt at å trykke brev innsendt med fullt navn ikke kan «være brudd på noen regler i Vær Varsom-plakaten».

Det er PFU uenig i, og viser til paragraf 3.3. om respekter for menneskers privatliv.

- Utvalget vil understreke viktigheten av at alt som skal publiseres – uavhengig av hvor det kommer fra – må være gjenstand for en selvstendig presseetisk vurdering. Gitt innleggets innhold, finner utvalget det underlig at avisen, uten noen form for ytterligere kontakt med klager, publiserte dette under fullt navn, skriver PFU.

Les hele PFUs uttalelse:

«Klagen gjelder publisering av et leserinnlegg i Telemarksavisa som ikke var ment for publisering.

Klager er skribenten. Det opplyses at han sendte en e-post med spørsmål og kommentarer til redaktøren av den faste spalten «Hverdagsliv». Det opplyses at innholdet overhode ikke var ment for publisering. Noen dager senere dukket e-posten opp som et leserinnlegg et helt annet sted i avisen. Det vises til innleggets innhold og at dette ble publisert med hans fulle navn, og klager mener han er utsatt for en grov krenkelse.

Telemarksavisa anfører at saken åpenbart beror på en misforståelse der noe som ikke skulle på trykk kom på trykk, men at dette ikke kan lastes avisen da det ikke fremgikk av eposten at dette ikke skulle publiseres. Å trykke brev, innsendt til avisen, undertegnet med fullt navn, kan, slik TA ser det, ikke være brudd på noen regler i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalgt har tidligere i en rekke klagesaker understreket betydningen av redaksjonelle rutiner som sikrer at det ikke oppstår glipper og/eller misforståelser som i sin tur fører til utilsiktet publisering.

I den aktuelle saken oppfordret TA publikum til å sende inn spørsmål eller tema man ønsket tatt opp i spalten «Hverdagsliv». Det fremkom ikke av oppfordringen at innsendt materiale kunne bli publisert. Selv om utvalget i utgangspunktet vil mene at publikum må forvente at det de sender inn av spørsmål og svar til ulike spalter, kan bli publisert – med mindre noe annet er avtalt – vil utvalget likevel minne om at det tilligger mediets ansvar å klargjøre premissene, jfr. punkt 3.3. Uavhengig av innholdet vil utvalget mene at en innsender som sender et forslag til tema til hverdagsliv, som anført i spalten, med rette vil bli overrasket hvis det blir publisert som leserinnlegg et annet sted.

Imidlertid, det utvalget reagerer på, er innholdet i publiseringen kombinert med navngivningen. Utvalget vil understreke viktigheten av at alt som skal publiseres – uavhengig av hvor det kommer fra – må være gjenstand for en selvstendig presseetisk vurdering. Gitt innleggets innhold, finner utvalget det underlig at avisen, uten noen form for ytterligere kontakt med klager, publiserte dette under fullt navn. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3., respekt for menneskers privatliv.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen,
Eva Sannum, Øystein Stray Spetalen, Amal Aden»

Til toppen