Redaktør TARALD AANO og hans kolleger og redaksjon har brukt mye tid på lørdagens reportasje i Aftenbladet.
Redaktør TARALD AANO og hans kolleger og redaksjon har brukt mye tid på lørdagens reportasje i Aftenbladet. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Stavanger Aftenblad får skryt i Stortinget - politikerne mener avisa var den «egentlige tilsynsmyndigheten» i saken om «Glassjenta»

Stavanger Aftenblads 64 sider lange avisreportasje om barnevernsbarnet «Ida» ble heftig debattert i Stortinget tirsdag.

(NTB/Medier24): Avisa skrev en reportasje om en 17-åring fra Karmøy, som opplevde systemsvikt i barnevernet. 

Stortinget frykter at systemsvikten i barnevernet som er avslørt i Glassjenta-saken, rammer mange barn.

– Dette sviket kan ikke fortsette, slo Kjersti Toppe (Sp) under interpellasjonsdebatten om saken på Stortinget tirsdag.

Historien om jenta, som Stavanger Aftenblad har gitt psevdonymet «Ida», er nesten ikke til å tro, sa Toppe. Avisdokumentaren førte til det mest omfattende tilsynet i en enkelt barnevernssak. Her ble det slått fast at jenta ikke fikk forsvarlig omsorg, og at tilsynet med behandlingen mot jenta og tvangsbruken hun ble utsatt for, også manglet.

Flere stortingsrepresentanter roste Stavanger-avisen for å være den egentlige tilsynsmyndigheten i saken.

– Det er fortvilende at systemene ikke fungerer bedre enn det skjebnen til «Ida» har vist oss, sa KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

Minister ba om unnskyldning

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) gjentok sin unnskyldning til «Ida» og medgikk at det har sviktet i mange ledd.

– Vi må erkjenne at det fortsatt er en vei å gå før alle barn i barnevernet får beskyttelsen de har behov for, sa Horne.

Hun viste til at en ny barnevernslov er på trappene, og at det settes i gang flere tiltak blant annet for å bedre kompetansen i barnevernet og bedre samarbeidet mellom barnevernet og helsevesenet.

Hun viste imidlertid også til at behandlingen av «Ida» brøt med loven, som sier at barna skal ivaretas på en forsvarlig måte, og at avvikene vil bli fulgt opp.

Toppe mener Horne bør legge fram regjeringens tiltak for å bedre barnevernet som egen sak for Stortinget. (©NTB)

Til toppen