Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU.
Alf Bjarne Johnsen, leder av PFU. (Ole Alexander Saue)

PFU

Stavanger Aftenblad felt på to punkter etter båtsalg-artikkel

Utvalget konkluderte med brudd på punktene 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde og 4.4, om dekning for titler og ingresser.

Pressens Faglige Utvalg ((PFU) behandlet onsdag en klage mot Stavanger Aftenblad på en artikkel om klager på båtkjøp og -salg hos selskapet Niba Marin AS. 

Klager er Niba Marin AS, som mener Aftenbladet har «forårsaket skade på både bedriftens navn og rykte, samt svertet personene bak bedriften» med en artikkel om at to kunder er misfornøyde etter å ha kjøpt og solgt båter gjennom selskapet. De mener derfor at avisa har brutt sju punkter i Var varsom-plakatenAftenbladet har avvist brudd på god presseskikk, men fikk ikke gehør hos utvalget.

– Vi har kommet til at Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk på 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

Utvalget konkluderte med brudd på punktene 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde og 4.4, om dekning for titler og ingresser. 

 

– Urent farvann

«Klager viser til korrespondanse med avisen, og mener SA har utelatt relevante opplysninger i svaret selskapet ga før publisering. Slik klager ser det, ble klager heller ikke tilstrekkelig orientert om hva som skulle publiseres. Dessuten mener klager at avisens kontroll av opplysninger og kildekritikk er mangelfull», heter det i begynnelsen av utvalgets uttalelse. 

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen begynte diskusjonen i utvalget. 

– Jeg tenker at avisa har løst dette på en litt gammeldags måte, ved å legge all kritikken i en artikkel, og la selskapet svare i en annen, sa Johnsen, som likevel understreket at han mener man ikke kan felles presseetisk for å løse saker på den måten, selv om det gjør det mer krevende for publikum å sortere fakta. 

Han er imidlertid usikker når det gjelder punkt 4.4, om dekning for titler. Diskusjonen går på en mellomtittel som lyder «Fakturerte dobbelt».

– Urent farvann på 3.2, men når det gjelder 4.4 mener jeg Aftenbladet ikke nødvendigvis skal felles der, sa han. 

Han fikk støtte fra Weider Aasen:

– Jeg er enig i at det nok er strengt på 4.4, de har jo fakturert han ene og gitt han andre høyere pris. Da er jo det teknisk sett ikke dobbeltfakturering, men jeg skjønner jo hva Aftenbladet har tenkt, og mener det i utgangspunktet ikke er et rent brudd, sa hun.

– Jeg synes det er strengt med brudd på 4.4, sa Fjeldheim. 

 

– Ikke strengt

Liv Ekeberg understreket at det kommer fram flere nye opplysninger i tilsvarsrunden, som gjør at bildet blir mer sammensatt, enn det kan se ut som om man bare leser artikkelen. 

– Det er mulig at SA har utelatt opplysninger som vi får innblikk i, for å verne private forhold for dem som er eksponert med navn og bilde i saken. Men det gjør også at bildet blir annerledes når vi får vite om det, sa Ekeberg. 

Hun pekte på at det er personlige forhold hos dem som framstilles som ofre, som utelates i artikkelen, men som kommer fram i tilsvarsrunden. 

– Her har selger forsøkt å være grei, men så slår det tilbake, og han framstilles som kjip. Det gjør at jeg ikke mener at 4.4 er spesielt strengt, sa Ekeberg. 

Johnsen understreket at han ikke mener det er brudd å jobbe på en gammeldags måte, men at man bør stille spørsmål om det er rett å dele opp, med tanke på at nettlesere risikerer å klikke på saken med anklager, og ikke nødvendigvis saken med tilsvaret. 

– Jeg mener vi skal problematisere den måten å jobbe på, at man skriver ferdig historien, og så inviterer den anklagede part inn helt mot slutten, sa Johnsen. 

 

– Usikker på hjemmel

– Hvis vi ser på publiseringen i nettversjonen er det en fryktelig lang versjon. Vi må helt ned til niende skjermdump for å finne tilsvaret, sa Ekeberg. 

Det ligger imidlertid en henvisning lenger opp i artikkelen, til at det ligger et tilsvar nederst i artikkelen. 

– Jeg ser fra leseren sin side at det går for lang tid før man får høre den andre stemmen, men jeg er usikker på om jeg mener det er et presseetisk brudd. Jeg tror ikke vi har hjemmel i Vær varsom-plakaten til å kritisere det. 

Her møtte han motstand fra Anne Weider Aasen.

– Jeg mener PFU skal vokte seg vel for å legge seg opp i redigeringen av en artikkel, og begynne å kreve tilsvar opp i ingressen, sa hun.

– Man kan godt mene at dette er en gammeldags måte å løse dette på, men jeg mener det er Stavanger Aftenblads rett å løse det på den måten de vil, sa hun.

Hun støttet argumentasjonen til Ekeberg rundt punkt 4.4, om mellomtittelen «Fakturerte dobbelt». 

Johnsen svarte:

– Jeg mener man kan kritisere dette, uten at man kaller det et presseetisk brudd, sa han. 

Til toppen