TILBAKE I MANESJEN: Steingrim Wolland (53) stilte i Oslo tingrett i november både saksøker og sin egen prosessfullmektig. Etter noen år uten advokatbevilling er han nå tilbake i manesjen med svart kappe.
TILBAKE I MANESJEN: Steingrim Wolland (53) stilte i Oslo tingrett i november både saksøker og sin egen prosessfullmektig. Etter noen år uten advokatbevilling er han nå tilbake i manesjen med svart kappe. (Bilde: )

Steingrim Wolland tapte i retten etter injuriesøksmål mot Økokrim

Profilert presseadvokat tapte på alle punkter.

TILBAKE I MANESJEN: Steingrim Wolland (53) stilte i Oslo tingrett i november både saksøker og sin egen prosessfullmektig. Etter noen år uten advokatbevilling er han nå tilbake i manesjen med svart kappe.
TILBAKE I MANESJEN: Steingrim Wolland (53) stilte i Oslo tingrett i november både saksøker og sin egen prosessfullmektig. Etter noen år uten advokatbevilling er han nå tilbake i manesjen med svart kappe. Bilde:

Profilert presseadvokat tapte på alle punkter.

- Økokrim diktet opp siktelser og opprettholdt dem over flere år. For å svekke min troverdighet, og for å få kjennelser til ransakelser og beslag mot meg, sa advokat Steingrim Wolland i retten i november.

For Oslo tingrett hadde Wolland saksøkt Økokrim for æreskrenkelser og injurier, men det ble ingen seier for den tidligere svært så profilerte advokaten:

I dommen som kom rett før juleferien, fikk Økokrim fullt medhold fra tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. (LES HELE DOMMEN HER)

STEINGRIM WOLLAND

  • Steingrim Wolland (53) er kjent som høyesterettsadvokat, pressejurist og ekspert på ytringsfrihet.
  • I 1999 vant Wolland en sak for Bladet Tromsø mot den norske stat i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saken gjaldt publiseringen av en omstridt rapport fra selfangstinspektør Odd Lindberg.
  • Wolland gikk konkurs i 2009, og har de senere år vært bosatt i England. Nå er han gjeldfri, og suspensasjonen av advokatbevillingen opphørte i fjor. Da søksmålet mot staten og to Økokrim-ansatte ble behandlet i november, førte Wolland sin egen sak i Oslo tingrett.
  • I 2013 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt til 90 dagers betinget fengsel for uaktsom medvirkning til bedrageri. Høyesterett bekreftet senere denne dommen.

Bedragerisiktet

Steingrim Wolland er en profilert pressejurist og høyesterettsadvokat, men fikk advokatbevillingen suspendert etter en konkurs i 2009. Denne suspensasjonen opphørte i 2014.

Ikke lenge etter konkursen for noen år siden, impliserte Økokrim Wolland i flere etterforskninger knyttet til bedragerier av både kunst og boliger. Sakskomplekset har blant annet forgreininger til ikke ukjente Christer Tromsdal.

Totalt fem siktelser ble utferdiget mot Wolland, hvorav én førte til tiltale og fellende dom. Borgarting lagmannsrett dømte ham i fjor til 90 dagers betinget fengsel for «uaktsom medvirkning til bedrageri» etter å ha hjulpet en bekjent med et boligkjøp.

PARTENE I SAKEN: Karl Otto Torheim (t.v.) fra Regjeringsadvokaten var statens prosessfullmektig i saken. Videre på bildet ser vi Steingrim Wolland, samt de to personlig saksøkte - førstestatsadvokat Arnt Angell og politiadvokat Jens Bachke, Økokrim.
PARTENE I SAKEN: Karl Otto Torheim (t.v.) fra Regjeringsadvokaten var statens prosessfullmektig i saken. Videre på bildet ser vi Steingrim Wolland, samt de to personlig saksøkte - førstestatsadvokat Arnt Angell og politiadvokat Jens Bachke, Økokrim. Bilde:

Krevde millionerstatning

De øvrige siktelsene ble en etter en henlagt, dog etter flere år. For retten hevdet Wolland at siktelsene var «løse og upresise», at de var produsert mot bedre vitende, og at Økokrim opprettholdt dem for å få tilgang til pc og dokumenter fra Wollands advokatvirksomhet.

Advokaten trakk for retten både staten, men krevde i søksmålet også personlig ansvar mot og erstatning fra Økokrim-ansatte Arnt Angell og Jens Bachke. Med et krav om økonomisk oppreisning på opp mot 2 millioner kroner.

Null medhold, full Økokrim-seier

Retten gir som nevnt Wolland lite medhold i hans påstander, i dommen som kom flere uker forsinket før jul. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand tilbakeviser i den omfattende dommen Wollands grunnlag for saken.

Dog påpekes det i dommen av siktelsene i noen tilfeller er utydelige, men at det «ikke kan være så graverende at det kan påføre ham et personlig erstatningsansvar».

I sum konkluderer retten med at siktelsene og politiets opptreden er i tråd med norsk påtalepraksis, og at det ikke foreligger en særskilt plikt til å korrigere siktelser løpende under etterforskning.

Wolland må også selv ta noe av ansvaret for at siktelsene ble stående lenge, mener retten, fordi han brukte «rettsmidler for å forhindre at Økokrim fikk innsyn i de dokumentene som ble beslaglagt hos ham».

- Det var han i sin fulle rett til å gjøre, men han måtte da også regne med å vente på et påtalevedtak, skriver retten.

Vil anke saken

Wolland har dermed tapt saken i sin helhet, og er samtidig idømt å betale motpartens saksomkostninger på til sammen 77.750 kroner.

Men lite tyder på at det er siste gang saken behandles for retten. I en kort kommentar slår Steingrim Wolland fast at han vil anke saken.

- Jeg har visst siden 2010 at denne saken ikke stopper før tidligst Høyesterett, og kanskje ikke før Strasbourg. Den handler om hvorvidt statens ansatte skal ha personlig ansvar eller står over loven. Dette tar noen år og tingrettsdommen er uansett bare første skritt på veien, sier Wolland. 

Til toppen