Ingeborg Senneset
Ingeborg Senneset (Foto: Maja Hattvang / Cappelen Damm)

DEBATT

Stock-bilder av barn med Downs syndrom: «Det er ugreit, fantasiløst og lite etisk»

Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset reagerer på bruken av stock-bilder av barn med Downs syndrom for å illustrere abortdebatten.

  • Endret
  • INGEBORG SENNESET, journalist i Aftenposten

I mange medier foregår nå debatt rundt abortloven. De sakene er ikke akkurat alltid lett å illustrere.

Men hva skjer med å velge stock-bilder av barn med Downs syndrom? Jeg har sett flere eksempler, og synes det er ugreit, fantasiløst og lite etisk.

Gjenkjennbare barn, samme om de er modellklarerte, blir ansikt utad for en politisk svært betent debatt som for noen handler om barnet hadde livets rett eller ikke.

Jeg kan vanskelig tenke meg at femåringen med Downs på photoshoot hadde ambisjoner om å stille som frontfigur, uansett for hvilken side i debatten.

Det er godt mulig jeg er for konservativ her, men jeg tenker det er veldig mange veldig mye bedre måter å illustrere disse sakene på, selv om det krever litt tid og diskusjon.

I en tid med ansiktsgjenkjenning og Google Reverse Image Search kan man ikke bare plukke et bilde i stock-fotobasen og tenke at avstanden er stor nok.

Digital teknologi har skjerpet hvordan vi må forholde oss til omsorgskravet i VVP.

Til toppen