Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke.
Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke. (Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Stortinget enige om ny ordning som sikrer inntekt til frilansere

Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene. – Vi er letta, sier NJ Frilans.

Stortinget enige om ny ordning som sikrer inntekt til frilansere og selvstendig næringsdrivende. 

Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G - altså seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden er rundt 100.000 kroner. 

 

– Letta

Leder i NJ Frilans, Lisbet Jære, er svært fornøyd med at regjeringen nå leverer en tiltakspakke til frilanserne. 

–  Vi er letta over at det kommer en krisepakke. Det så svart ut på fredag, sier hun til Medier24.

Hun er tydelig på at frilanserne har stått i en dramatisk situasjon, som følge av korona-tiltakene som er innført.  

– Vi har vært i kontakt med flere medlemmer som har mistet oppdrag. Det har vært dramatisk for mange: Å gå fra å ha oppdrag, til å plutselig ha null i inntekt. Det er spesielt mange fotografer som blir hardt rammet. De er avhengige av å komme seg ut for å møte folk, men det kan de jo ikke nå, sier hun. 

Jære er samtidig klar på at det fortsatt er veldig tidlig.

– Mange er bekymret for langstidseffekten av tiltakene, men foreløpig er jeg glad for pakken. Så gjenstår det å se hvordan den fungerer i praksis, sier hun.

 

Dette har de blitt enige om: 

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

* En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.

* Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

* Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

* Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

* Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

* Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

* Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

* Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

* For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

* Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

Til toppen