Møte i Kringkastingsrådet våren 2015. Til høyre: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og rådsleder Per Edgar Kokkvold.
Møte i Kringkastingsrådet våren 2015. Til høyre: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og rådsleder Per Edgar Kokkvold. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Stortinget vil ha mer makt over Kringkastingsrådet. Men ber samtidig regjeringen utrede alternativer

Uviss skjebne for det omstridte rådet.

Torsdag presenterte flertallet på Stortinget en ny avtale om allmennkringkasting. På presentasjonen og i pressen er det naturlig nok mest oppmerksomhet rundt NRK-lisensen - og forholdet til TV 2 som kommersiell allmennkringkaster.

Et annet litt mindre viktig spørsmål har vært framtida til det omstridte og utskjelte Kringkastingsrådet.

Og nederst på side 5 av 5 i avtalen partiene nå er blitt enig om, kan vi lese om rådets framtidige skjebne.

Der har partiene tilsynelatende valgt en ja takk, begge deler-politikk.

Vil gi mer makt til Stortinget

På den siden slår nemlig partiene fast at «ordningen bør videreføres». I avtalen slås det også fast at «grensene mot pressens selvdømmeordning bør tydeliggjøres» - samt at «Stortinget bør utnevne en større andel av rådets medlemmer».

Med andre ord vil Stortinget styrke Stortingets innflytelse over rådet, som i dag utnevnes dels av Stortinget og dels av Regjeringen.

...men vil utrede alternativer

Avtalen er imidlertid noe uklar, all den tid partiene samtidig slår fast at det bør «utredes alternative modeller som ivaretar publikums klageadgang og kontakt med NRK, og som er i tråd med en endret medievirkelighet».

Det kan tyde på at noen av partiene ønsker en endring, og ber om at det også utredes.

Slik lyder avtalens punkt om Kringkastingsrådet i sin helhet:

Kringkastingsrådet

Vi viser til at Kringkastingsrådet har vært gjenstand for hyppig debatt, og at regjeringen har vurdert Kringkastingsrådet og kommet til at ordningen bør videreføres.

Vi støtter dette, men vil understreke at grensene mot pressens selvdømmeordning (PFU) bør tydeliggjøres, og at Stortinget bør utnevne en større andel av rådets medlemmer.

Vi mener likevel det bør utredes alternative modeller som ivaretar publikums klageadgang og kontakt med NRK, og som er i tråd med en endret medievirkelighet og de behov NRK som landets største medieaktør har for tilbakemeldinger.

Vi fremmer følgende forslag til vedtak:

Stortinget ber regjeringen foreslå avgrensning av Kringkastingsrådets mandat samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet.

Stortinget ber regjeringen utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.

Til toppen