INVITASJON til debatt om pressestøtte, på Chateau Neuf onsdag kveld.
INVITASJON til debatt om pressestøtte, på Chateau Neuf onsdag kveld.

Studenter inviterer til debatt om pressestøtte

«Onsdagsdebatten» ved Chateau Neuf viet pressens framtid.

Onsdag arrangerer Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund den tradisjonelle onsdagsdebatten på Chateau Neuf, og i dag onsdag 25. mars er tema pressestøtte.

I forhåndsomtalen skriver arrangørene:

Den blåblå Solberg-regjeringen har gått inn for å redusere pressestøtten (i to statsbudsjett på rad, begge ganger stanset av samarbeidspartiene) med nærmere 50 millioner kroner, med en uttalt målsetning om at pressen skal bli mer uavhengige. Dette vil særlig ramme aviser innenfor gruppen "meningsbærende riksaviser" (eks. Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land, m.fl.), og kritikere hevder dette vil svekke "den fjerde statsmakt", med et særskilt ansvar om å sikre debatt, ytringsfrihet og informasjonsfrihet i det offentlige rom.

I debatten spør vi om medier som mottar statlig støtte kan kalle seg uavhengige, og hva eventuelle kutt vil få å si for dem det gjelder i fremtiden. Vil det blir færre aviser og debattarenaer å ytre seg på, eller vil pressen blomstre uten statlig støtte?

I debattpanelet har vi fått med oss følgende debattanter:

  • Arild Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og mediepolitisk talsmann.
  • Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere journalist.
  • Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land.
  • Eirik Løkke, rådgiver i tenketanken Civita.

Debatten finner sted i Klubbscenen på Chateau Neuf, onsdag kveld. Det blir først en time med debatt, og i andre time blir det anledning for publikum til å stille spørsmål!


- Vel møtt til en interessant aften om den fremtidige pressen!

Til toppen