Sykehus klaget til PFU etter TV 2-sak om at de skal ha anbefalt sterilisering for «lett psykisk utviklingshemmede». Ikke brudd på god presseskikk, sier utvalget
(Bilde: Faksimile / skjermdump fra TV2.no)

Sykehus klaget til PFU etter TV 2-sak om at de skal ha anbefalt sterilisering for «lett psykisk utviklingshemmede». Ikke brudd på god presseskikk, sier utvalget

Sykehuset Innlandet klaget på vinkling, gjengivelse av intervju og manglende retting av feil - men fikk ikke medhold i at TV 2 hadde gjort noe presseetisk galt.

I en rekke artikler og videoinnslag våren 2017 omtalte TV 2 en kvinne som skal ha «rømt til Sverige for å føde», fordi hun følte seg forfulgt på grunn av diagnosen «lett psykisk utviklingshemming».

TV 2 omtalte også at sykehuset skal ha anbefalte sterilisering for personer med hennes diagnogse. 

Sykehuset Innlandet - som var intervjuet i flere av reportasjene - klaget til Pressens faglige utvalg på publiseringene.

Av klagedokumentene kan vi lese at sykehuset klaget på både gjengivelse av meningsinnhold, tittelbruk og retting av feil.

Pressens faglige utvalg behandlet saken tirsdag, og slo fast under behandlingen at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

Utvalgets medlemmer ga uttrykk for at TV 2 fikk komme til orde, at deres syn ble gjort kjent - og påpeker at det er mediets tolkning av kildematerialet at sykehuset skal ha anbefalt sterilisering.

PFU slår imidlertid fast at TV 2 kunne ha vært mindre bastant i sine vinklinger, men lander «etter en samlet vurdering» på at mediet ikke har brutt god presseskikk.

Til toppen