Redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa og hans kommentarartikkel for et år siden.
Redaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa og hans kommentarartikkel for et år siden. (Foto: Privat/Skjermdump)

Telemarks­avisa har ikke brutt god presse­skikk for denne kommentaren

Skinnarbu Nasjonalparkhotell klaget avisen inn på syv punkter i Vær Varsom-plakaten for to saker. PFU mener avisen mislykkes i å sladde de omtalte – men TA felles ikke.

Pressens Faglige Utvalg mener Telemarksavisa ikke har brutt god presseskikk i kommentaren «Mafiametoder i fjellheimen».

Klager, ved advokat, klaget både kommentaren og en nyhetsartikkel inn for PFU.

Kommentaren til Mellingen kom etter det avisen opplevde som «mafiametoder» fra Skinnarbu Nasjonalparkhotell etter kritisk journalistikk.

– Nyhetssaken er helt klart innenfor, sier PFU-medlem Liv Ekeberg.

Avisen får videre kritikk for identifiseringen.

– Men det er ikke vanskelig å skjønne hvem det er for dem som leser TA jevnlig. Sladden er ganske dårlig også, sier hun.

Utvalget diskuterte spesielt bruken av ordet «mafiametoder».

– Det er i grenseland, men innenfor. Interessant sak, sier PFU-medlem Anne Weider Aasen.

Klager anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:  

  • 2.2 (unngå dobbeltroller og bindinger som kan før til interessekonflikter/inhabilitet)
  • 2.3 (åpenhet om bakenforliggende forhold)
  • 3.2 (kildekritikk og faktakontroll)
  • 4.1 (saklighet og omtanke)
  • 4.4 (tittelbruk)
  • 4.7 (identifisering)
  • 4.14 (samtidig imøtegåelse)

Likevel går utvalget inn for å ikke gi avisen kritikk for kommentaren.

«Tittelen, i kombinasjon med bildebruken, mener utvalget blir unødig rammende og vanskelig å forsvare seg mot», skrivere likevel PFU i sin uttalelse.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under PFU-møtet 26. februar.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under PFU-møtet 26. februar. Foto: Ole Alecander Saue

– Redaktøren går veldig langt, og han mislykkes med å anonymisere. Han setter et skurkestempel. Samtidig er det veldig vanskelig å felle for at redaktøren bruker frie ytringer i en frisk form. Han må kunne skrive en signert kommentarartikkel, og så får han ta konsekvensen om det om det fører til omdømmetap, sterk kritikk eller debatt.

Ekeberg mener «mafia»-beskyldninger er problematisk.

– Jeg ville følt eg veldig behov for å renvaske meg etter slike karakteristikker, sier hun, og mener begrepsbruken gir assosiasjoner til ulovlig og straffbar virksomhet.

PFU-medlem Kristin Taraldsrud Hoff synes det er identifisering og manglende samtidig imøtegåelse som er mest problematisk.

– Hvor mye kan en si om identifiserbare personer uten at de får komme til orde?

Til toppen