PFU-møte.
PFU-møte. (Foto: Eira Lie Jor / arkivfoto)

Telemarksavisa får en mild kritikk fra PFU etter å ha publisert leservideo uten samtykke

Det har PFU konkludert med onsdag.

Onsdag behandlet PFU en klage mot Telemarksavisa (TA) fra en hjemmesykepleier som mener at avisa har publisert en video av henne uten samtykke.

Utvalget konkluderer med at avisa ikke har brutt god presseskikk - etter en samlet vurdering, noe som betyr en svært mild kritikk av avisa.

- Telemarksavisa har ikke brutt god pressseskikk etter en samlet vurdering, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Klager viser til VVP-punktene:

  • 3.3 (premisser)
  • 3.9 (misbruk av andres uvitenhet)
  • 4.1 (saklighet og omtanke)
  • 4.3 (privatliv)
  • 4.12 (bildebruk).

Klagen gjelder en video publisert på TA om en mann i slutten av 90-årene som ikke fikk sykehjemsplass.

«På videoen blir mannen hentet av en ambulanse utenfor sitt eget hjem. Det er sønnen som filmer. Ambulansepersonell jobber med å få mannen over i en båre. En hjemmesykepleier kommer ut og snakker med mannen», heter det i PFU-papirene.

I PFU-klagen gjør hjemmesykepleieren det klart at hun ikke har gitt sitt samtykke til publisering og sier hun ikke ante noen ting om at hun ble videofilmet.

«Hun følte et sterkt ubehag av eksponeringen, og skriver at hun etter dette ikke kan føle seg trygg på jobb. Slik klager ser det, hadde det vært annerledes om TA selv hadde vært tilstede og filmet, da hadde hun forstått at opptaket kunne bli publisert», heter det i PFU-papirene.

Hun klagde inn Telemarksavisa på fem punkter i Vær varsom-plakaten.

Telemarksavisa (TA) hevder avisen handlet i god tro, da den trodde opptaket var klarert med involverte. Avisen fjernet videoen da de ble kjent med klagers reaksjon. TA mener likevel at avisen hadde rett til å publisere opptaket, og at dette ikke kan være brudd på god presseskikk.

- Det er mye TA burde ha gjort, burde gjort premissene klare når det er leservideo og personer som ikke er klare over det havner i en offentliggjøring. Det er et premiss som TA må ta innover seg, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i diskusjonen før de konkluderte.

Og det var svært omfattende diskusjoner rundt bordet med mye uenighet, som blant annet gikk på hva mediene skal få lov til å viderebringe, publisere og filme av både offentlige og private personer.

Det endte i en dissens fra allmennhetens representanter i PFU.

- Jeg klarer ikke å få det til å være et presseetisk brudd, men det er klare svakheter i Telemarksavisas måte å gjøre det på. Det er ingenting krenkende for henne (hjemmesykepleieren) i den situasjonen hun blir eksponert for, utover at hun føler at hun blir krenket. Det er ingen skade for henne som skjer i dette opptaket, fortsatte Johnsen.

Til toppen