Lasse Kjus, her avbildet i forbindelse med høstlanseringen til Discovery. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Lasse Kjus, her avbildet i forbindelse med høstlanseringen til Discovery. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Tidligere alpinist Lasse Kjus har klaget Finansavisen til PFU. Snart behandles klagen

Mener avisa har brutt seks punkter i Vær Varsom-plakaten. Finansavisen avviser brudd på god presseskikk. Neste uke skal saken behandles i PFU.

I forrige uke ble det klart at møtet i Pressens Faglige Utvalg (PFU) neste uke går som planlagt - men på video. 

Blant sakene som skal behandles på møtet er en klage fra tidligere alpinist Lasse Kjus, som har klaget inn en artikkel hos Finansavisen og Hegnar.no. 

Artikkelen som er klaget inn heter «KPMG mener Tide Forsikring har blåst opp regnskapet». Kjus er blant eierne i Tide forsikring - og et bilde av alpinisten er hovedbildet i saken. 

 

Mener artikkelen er brudd på seks punkter 

Han mener avisa har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 4.1, 4.4, 4.10, 4.12 og 4.14.

Punktet 3.2 handler om opplysningskontroll og kildebredde, 4.1 om hensyn og omtanke, 4.4 om dekning for titler og ingresser, 4.10 om bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige og 4.14 om inøtegåelsesrett. 

I sin klage skriver Kjus: 

«Gjennom en kombinasjon av overskrifter, bilder og billedtekster fremstiller Finansavisen meg som medansvarlig for påståtte finansielle problemer og angivelige uryddigheter der jeg ikke har noen rolle eller noe ansvar. Avisen kommer med spekulative og belastende kommentarer om meg som jeg ikke har fått imøtegå og som det heller ikke finnes noe kildegrunnlag for å fremme.», ifølge PFU-sakspapirene. 

Han viser blant annet til en bildetekst, hvor det står: «Lasse Kjus er kjent for å kjøre korteste vei, og er blant de største eierne i Tide Forsikring, som også kutter svinger. Både BDO, Finanstilsynet og KPMG er uenig om måten de fører regnskapet på, og nå skifter de revisor til RSM.»

 

Avviser brudd

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk, og viser blant annet til at det er vanlig å avbilde kjente mennesker i saker der om selskaper de har en eierinteresse i, heter det i sakspapirene. 

«Eierne er ikke minst viktige i et selskap som Tide Forsikring, som har vært i store problemer, og som i hele selskapets levetid har vært avhengig av pengetilførsel fra eierne, inkludert Lasse Kjus. Selskapet har gjennom årene slitt med å skaffe kapital, ikke fått konsesjon, lagt bak seg år med store underskudd, og operert med svært store svingninger i aksjekurs. Selskapet har også vært i konflikt med såvel sin tidligere revisor som Finanstilsynet. Dette har påvirket eierne og deres verdier, og det er omtalt en rekke ganger i Finansavisen.», skriver de i sitt tilsvar.

 

Flere saker skal opp

I sakslisten til PFU kommer det fram at det også er en rekke andre saker som skal behandles i neste ukes møte. De er: 

Til toppen