Fusjonen mellom E24 og Dine Penger skapte konflikt med en tidligere annonsesjef. Nå blir det ny runde i retten. I faksimilen fra E24 ser vi tidligere DP-redaktør Tom Staavi og publisher Per Valebrokk.
Fusjonen mellom E24 og Dine Penger skapte konflikt med en tidligere annonsesjef. Nå blir det ny runde i retten. I faksimilen fra E24 ser vi tidligere DP-redaktør Tom Staavi og publisher Per Valebrokk.

Tidligere annonsesjef tapte også i lagretten. Nå må han fratre stillingen og dekke saksomkostninger

Stig Solem kunne ikke kreve å fortsette i jobb med hjemmekontor fra Sverige. Full seier for andre gang til E24 Dine Penger.

Medier24 har flere ganger omtalt tvisten mellom tidligere annonsesjef Stig Solem i Dine Penger, og hans arbeidsgiver E24 Dine Penger AS.

Etter en omorganisering og uenighet om arbeidssted, ble Solem høsten 2014 sagt opp i jobben som annonsesjef.

Han aksepterte verken oppsigelsen eller den nye stillingen han ble tilbudt, og valgte å ta arbeidsgiver for retten.

Det endte med tap i tingretten før sommeren - og etter anke til neste instans, nå også i lagmannsretten.

- Oppsigelsen er saklig begrunnet og gyldig, slår Borgarting lagmannsrett i en fersk dom denne uka.

Lagretten slår også fast, etter krav fra arbeidsgiver, at Solem 31. desember 2015 må fratre stillingen.

Den tidligere annonsesjefen har det siste året stått i stillingen under tvisten med full lønn, men uten arbeidsoppgaver. Fra nyttår opphører altså dette.

LES MER i tidligere saker:

Outsourcet oppgavene - mistet hjemmekontoret

Bakgrunnen for striden er endringer som ble gjort etter at E24 og Dine Penger i 2013 ble fusjonert til E24 Dine Penger AS.

Høsten 2014 vedtok selskapet å outsource salget på papirutgaven av Dine Penger. Dermed fantes ikke lenger Solems arbeidsoppgaver i selskapet.

Ifølge både tingrettens og lagrettens dom fikk han tilbud om nye oppgaver som produktsjef for annonser på det digitale produktet Dine penger+.

Problemet for Solem var at han da fikk krav om økt tilstedeværelse i Oslo, mens han siden 2011 hadde fått arbeide primært fra hjemmekontor i Gävle, nord for den svenske hovedstaden Stockholm.

Saksøker anførte for retten at stillingstilbudet ikke var reelt, men kun taktisk. Og at han ikke hadde anledning til å «drive utstrakt pendling til Oslo».

Krevde selv oppsigelse

Det var saksøker ved advokat Tor Henry Spjelkevik som under denne prosessen i fjor høst hevdet at endringene var så store at de måtte anses som en såkalt «endringsoppsigelse», og krevde forhandlingsmøte etter arbeidsmiljølovens paragrafer for det.

Arbeidsgiver lagde så en oppsigelse med tilbud om ny stilling, som Solem ikke aksepterte. Han skal i denne prosessen ha fått tilbud om en sluttavtale med økonomisk kompensasjon, på samme nivå som andre i E24.

Denne aksepterte ikke annonsesjefen, og tok før jul i fjor ut stevning mot arbeidsgiver. Siden da har han i formelt stått i stillingen med lønn, i påvente av en rettslig avgjørelse.

Fullt medhold for andre gang

Nå har altså retten for andre gang avgjort denne saken, og lagretten gir arbeidsgiver fullt medhold i at oppsigelsen var både formelt riktig gjort og berettiget.

Retten slår fast at omorganiseringen og outsourcingen framstod som rasjonell og nødvendig, samt at Solem ble tilbudt «annet passende arbeid».

Lagretten slår fast at praksisen med hjemmekontor i Sverige var en fleksibel ordning etter muntlig avtale, og ingen rett annonsesjefen hadde. Og det heter blant annet i dommen:

Det er ikke omtvistet at Solem i all hovedsak har arbeidet fra hjemmekontor i Sverige, og at dette har vært akseptert av arbeidsgiver. E24 DP anfører at løsningen med hjemmekontor har vært utslag av en fleksibel holdning, og ikke er en rett Solem har etter arbeidsavtalen.

(...)

Lagmannsretten er (...) enig med tingretten i at så lenge Solem har inngått en avtale om arbeidssted i Oslo, er avstanden mellom bosted og arbeidssted først og fremst Solems problem.

Må dekke saksomkostninger

Dommen ble altså full seier til arbeidsgiver, og saksøker må også dekke E24 Dine Pengers saksomkostninger: I tingretten var de på drøyt 220.000 kroner, i lagretten ble de på 156.000. I tillegg tilkommer Solems egne saksomkostninger på et noe mindre beløp. Til sammen rundt en halv millin kroner.

Ansvarlig redaktør og direktør Per Valebrokk i E24 Dine Penger sier i en kommentar følgende om dommen:

- Det er virkelig ikke hyggelig å bli saksøkt, spesielt ikke i en arbeidsrettsak. Men når galt først er skjedd, så er vi jo glad for at både tingretten og lagmannsretten har gitt sin klare støtte. Vi har hele veien ment at vi har opptrådt korrekt, og ønsket å finne en god løsning for denne selgeren i Sverige. Men dessverre så var ikke han enig i det.

Valebrokk legger til at han håper at de nå er ferdig med saken, og understreker at arbeidsgiver ikke kunne lempe på vilkårene fordi arbeidstaker valgte å gå til søksmål.

  • Medier24 har tirsdag tilbudt både Solem selv og advokat Spjelkevik å kommentere saken, så langt uten respons.
Til toppen