Rune Olsø til høyre i bildet - ved siden av PFUs sekretariat og medlemmer 31. oktober 2017 da de behandlet hans forrige klage til PFU.
Rune Olsø til høyre i bildet - ved siden av PFUs sekretariat og medlemmer 31. oktober 2017 da de behandlet hans forrige klage til PFU. (Bilde: Erik Waatland)

Tidligere Ap-topp Rune Olsø klager nok en gang Adresse­avisen inn til PFU

«Avisens fremstilling etterlater inntrykk av kameraderi», skriver Olsø i klagen. Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk.

Tidligere Ap-topp Rune Olsø klager inn Adresseavisen til Pressens Faglige Utvalg for en reportasje publisert 18. oktober i fjor.

Olsø mener at Adresseavisen har brutt Vær varsom-plakatens punkt 3.2 om fakta i artikkelen «Arbeiderbevegelsens store drøm ble til milliontap i Folkets hus»

Reportasjen omtaler Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) sitt datterselskap, Nova hotell kurs og konferanse (NKK), som ble avviklet i 2017.

I saken omtales sentrale aktører i AØF, samt økonomiske disposisjoner, investeringer og prosjekter som fant sted i årene og tiårene forut for avviklingen.

I PFU-klagen står det:

Det fremgikk at Stig Klomsten var daglig leder i AØF frem til 2017, og at han parallelt med verv i AØF var leder av Trondheim Arbeiderparti frem til Rune Olsø tok over i 2006. AØF ville bygge kongressal på taket til Folkets hus, og Stig Klomsten ble prosjektleder for prosjektet fra 1. februar 2002. I reportasjen oppgis det at AØF måtte hente inn eksterne investorer for å finansiere prosjektet, men at flere store selskaper som ble spurt, ikke var spesielt interessert. Deretter sto følgende under mellomtittelen «Entra sier ja»:

«Til slutt blir det napp i selskapet der Klomstens partikollega Rune Olsø er direktør for strategi- og forretningsutvikling.

– Det var Entra Eiendom. Og de gikk så langt som å si at de ville gå inn med en tredel på eiersida i AØF og Folkets hus.

Olsø skriver i PFU-klagen at reportasjen etterlater et inntrykk av dårlig administrativt og økonomisk håndverk i et hus av stor symbolsk verdi for LO og partiene på venstresiden.

Videre gjengir han utdrag fra reportasjen for å underbygge sitt syn, og påpeker at det er i denne omtalen at hans navn trekkes inn. Han mener påstanden er beviselig usann.

Etter klagers syn skapte Adresseavisen et feilaktig inntrykk av at han var involvert i sakens tidlige fase med formuleringen om at AØF «fikk napp» hos Entra der Klomstens partikollega (klager) var direktør. Klager skriver: «Jeg har allerede fått bekreftet via flere ufine tilbakemeldinger fra fremmede at avisen fremstilling etterlater et inntrykk av ‘kameraderi’.

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk og anfører at klagers navn bare er nevnt tre steder i reportasjen som ren faktainformasjon.

I 2017 klagde Rune Olsø inn Adresseavisen på sju ulike punkter i Vær varsom-plakaten. PFU mente de da hadde brutt god presseskikk på to punkter.

Til toppen