Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.
Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2. (Bilde: Erik Waatland / Privat / Montasje)

Tirsdag ble TV 2 felt to ganger i PFU for Lommedalen-sakene. Nå varsler kanalen full gjennomgang og endringer

– Vi skulle tatt større hensyn til barna som følte seg pekt på som mobbere, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække. Hun mener saken ble en vekker for hele medie-Norge.

Tirsdag ble TV 2 felt to ganger i PFU. I den ene saken ble de felt for punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten – altså hvordan man omtaler barn.

I den andre saken, der klager var forelder til et barn som følte seg omfattet av TV 2s dekning, ble kanalen felt for punktene 3.2, 4.8, 4.14 og 4.17 i Vær varsom-plakaten - altså både fakta, hensyn til barn, samtidig imøtegåelse og for kommentarer i kommentarfeltet.

I all hovedsak ble TV 2 felt for at de ikke tok nok forbehold i språket sitt og at de sa at de visste at det var en klar årsak mellom dødsfallet til 13-åringen og mobbing.

TV 2 vet at jenta blei utsatt for mobbing på barneskolen og at mobbinga førte til spiseforstyrrelser

Utdrag fra TV 2s sending 4. januar 2016

 

– Skulle tatt større hensyn til barna

Flere norske medier siterte TV 2 på sammenhengen, og ble dermed også felt.

Også NRK hevdet å ha egne kilder på dette, noe de gikk ut med på et tidlig tidspunkt. De ble også felt i PFU tirsdag.

Totalt ble sju av ni innklagede medier felt i Lommedalen-saken.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 sier til Medier24 at de tar fellelsene i PFU til etterretning - og tar selvkritikk.

– Vi skulle tatt et større språklig forbehold og vært mer tydeligere i vår dekning angående årsakssammenhengen mellom mobbing, spiseforstyrrelse og død. Vi skulle tatt større hensyn til barna som følte seg pekt på som mobbere.

– Hva har dere lært?

– Vi har snakket sammen og tatt lærdom av denne saken gjennom hele prosessen og kommer til å gjøre det fremover også. Vi tar det veldig alvorlig og kommer til å ha en gjennomgang av saken i redaksjonene og i ledergruppene når vi får alle uttalelsene fra PFU.

 

- Dette har vært en vekker

Nyhetsredaktøren sier at de – fra starten av – dekket saken som en kriminalsak og ikke en mobbesak, og dermed så fikk den et annet utgangspunkt for redaksjonen.

– Det er bra at PFU forstår og er enige i at vi omtalte mobbehistorikken isolert sett. Jeg mener at – i en kriminalsak, så må vi høre begge sider. Mor som siktet og tiltalt må også få fram sin versjon i et forsøk på å belyse saken best mulig. Det har også PFU forståelse for. Men det har nok vært en vekker for hele medie-Norge, med tanke på hensynet til de andre barna.

– Du har tidligere uttalt at «Samtidig viser for eksempel Odin-saken at noen ganger er enkeltsakers konsekvenser viktigere å ta hensyn til enn tredjepart». Står du fremdeles for det?

– Det har jeg nyansert og utdypet i etterkant, men prinsipielt mener jeg det. Norske medier må kunne snakke med mennesker som har blitt mobbet. Og i det øyeblikk man intervjuer noen som har blitt mobbet, så vil det automatisk føre til at andre kan føle seg pekt på, men vi har en stor jobb i å anonymisere og ta mest mulig hensyn.


TV 2 sier de tar fellelsene på alvor

- I denne saken har vi tatt for lite forbehold og vært for utydelige på, som PFU sier, hva som er mors versjon, og har dermed dessverre ikke klart å ta nok hensyn til barna, sier Solbrække.

– Tar dere lett på å bli felt to ganger i PFU – med en så knusende fellelse?

– Absolutt ikke – dette tar vi veldig alvorlig. Vi har allerede snakket mye om det internt med journalister, vaktsjefer og reportasjeledelse. Blant annet var vi ekstra oppmerksomme da vi omtalte en annen mobbesak før påsken. Da den saken kom, var vi veldig trygge på hvordan vi skulle omtale den, sier hun.

Fredag skal TV 2 ha interne møter med alle som skal dekke straffesaken mot moren til 13-åringen som døde. Den starter på mandag. 

– Vi skal ta stilling til hvordan vi vil omtale saken og den påståtte mobbingen. Det må vi eventuelt komme tilbake til.

Minst en av sakene kanalen ble felt for, er fremdeles uendret.

Solbrække opplyser at de vil foreta nødvendige endringer når de har fått lest PFU-uttalelsen. 

 

Her er uttalelsen fra PFU

Uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg er nå klar. Dette må TV 2 sende i relevant sendetid:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i forbindelse med et innslag om en 13 år gammel jente som døde av avmagring nyttårsaften 2015.

Jentas mor var på dette tidspunktet siktet for grov omsorgssvikt. I innslaget ble det sagt at jenta hadde blitt mobbet, og at mobbingen førte til spiseforstyrrelser.

Etter utvalgets mening var det akseptabelt av TV 2 å omtale mobbepåstandene og mors forsøk på å få hjelp. Men PFU reagerer på måten påstandene ble omtalt på.

Utvalget mener TV 2 ikke tok de nødvendige språklige forbehold, og videreformidlet påstander om mobbing som fakta og på konstaterende vis knyttet mobbing til spiseforstyrrelsen. Slik utvalget ser det, identifiserte ikke TV 2 påståtte mobbere for et større publikum, men på et tidlig tidspunkt navnga redaksjonen aktuelle skoler, årstall og én konkret episode.

Dette bidro til at barn kunne oppleve at det ble pekt på dem, og derigjennom også oppleve seg utpekt som skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.

Utvalget mener også at TV 2 i sin presentasjonsform gikk for langt i sitt fokus på mobbing, da kanalen sendte direkte utenfor skolen. TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og på punkt 4.8, om å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barn.

Oslo, 18. april 2017 Liv Ekeberg, Alexander Øystå, Kirsti Husby, Martin Riber Sparre, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Reidun Førde

Til toppen