Ságat-redaktør Geir Wulff.
Ságat-redaktør Geir Wulff. (Foto: Ságat)

To samiske aviser får 25 millioner i tilskudd. Nå ber de om fire ganger så mye.

Vil ha budsjett på samme nivå som NRK Sápmi.

Det er den norskspråklige samiske avisa Ságat som forteller dette på sin hjemmeside Sagat.no.

Dette i forbindelse med at Stortingets kommuna- og forvaltningskomité har besøkt flere steder i Sápmi, som finnmarksbyene Alta, Karasjok og bygdene Tana, Varangerbotn og Neiden.

Politikerne ble blant andre møtt av Avvir-redaktør Kari Lisbeth Hermansen og Ságat-redaktør Geir Wulff. Mens Ságat skriver på norsk, er Avvir samiskspråklig.

Ifølge notisen på Sagat.no ber de to avisene om at de samiske avisene må få like mye støtte som NRK Sápmi får. Det vil si cirka 100 millioner kroner. Det heter blant annet:

Ávvir og Ságat ber komiteen om drahjelp for å videreutvikle samisk dagspresse på samme budsjettnivå som NRK Sápmi. I dag får sameavisene tilsammen bare 1/4 av NRK Sápmis budsjett, og det på deling. Det er viktig for samisk demokrati og ytringsfrihet å unngå ensretting og monopolisering av samisk journalistikk.

Teksten er forøvrig ikke signert med byline eller tillagt noe navn som uttaler dette.

De samiske avisene fikk i 2014 vel 25 millioner i pressestøtte, der Avvir får rundt 15 og Ságat 10 millioner av dette.

Dette beløpet har gradvis økt, tilsvarende en dobling av beløpet siden 2004, ifølge denne artikkelen på NRK.no fra i fjor høst. Den handler om debatten rundt at regjeringen ønsket å redusere støtten til avisene med fire millioner kroner. Men dette forslaget ble stanset i budsjettforliket med Venstre og KrF.

Til toppen