TOM BENJAMINSEN, iTromsø og nå leder for Troms Journalistlag.
TOM BENJAMINSEN, iTromsø og nå leder for Troms Journalistlag.

FOLK

Tom Benjaminsen ny leder for Troms Journalistlag

Lokallagene viktige i tider som dette, mener iTromsø-fotografen.

Tom Benjaminsen, til daglig fotograf i iTromsø, er nyvalgt leder i Troms Journalistlag.

I en melding på NJ.no sier Benjaminsen at lokallagene blir stadig viktigere:

- I tider som dette, hvor vi som redaksjonelle medarbeidere i veldig mange tilfeller blir utfordret og presset fra alle kanter, mener jeg det er viktig at vi bidrar til å styrke NJ sentralt med et oppegående lokalt tillitsvalgtapparat.

- Som lokallagsleder ønsker jeg å bidra til at lokallagsstyret viderefører og styrker Troms Journalistlags arbeid med å skape arenaer for debatt, kompetanseheving og andre aktuelle temaer for våre medlemmer, legger Benjaminsen til.

Han peker på tema som innholdsmarkedsføring og arbeidstid som naturlige tema for diskusjon.

Og understreker samtidig målet om å være et naturlig kontaktpunkt og knutepunkt for klubblederne i regionen.

Til toppen