BLE 75 ÅR: Tore Eriksen jobbet 42 år i Finnmark Dagblad.
BLE 75 ÅR: Tore Eriksen jobbet 42 år i Finnmark Dagblad. (Foto: Kim Gaare / Finnmark Dagblad)

Minneord:

«Tore startet sin karriere ved FDs Alta-kontor i 1966. Det ble hans arbeidssted til han gikk av med AFP i 2008»

Journalist Tore Eriksen fra Alta gikk bort sist torsdag, 22. februar.

  • Svein G. Jørstad, Finnmark Dagblad

 

Det var etter et par uker på sykehus i Hammerfest og deretter til UNN i Tromsø, at han døde av en lungesykdom, 75 år gammel.

Tore startet sin journalistiske karriere i desember 1966 ved Finnmark Dagblads kontor i Alta. Det ble også hans arbeidssted til han gikk av med AFP 30. september i 2008, etter 42 år i FDs tjeneste. Alta var hans hjemkommune, og han fant Alta og distriktet rundt interessant som journalistisk arbeidsområde.

Det betød ikke at han ikke også kunne se ut av området i sitt journalistiske virke, og selv nevnte han gjerne at en av hans første arbeidsoppgaver i Finnmark Dagblad var å dekke den såkalte Bakfjord-saken i Måsøy kommune. Selv på fritiden kunne han gjerne uoppfordret ta tak i en oppgave om den trigget hans journalistiske nerve. Et godt eksempel var da han på en biltur i Troms kom over en fullastet trailer med diverse varer som hadde havnet utfor veien. Det var ikke selve trafikkuhellet som ble saken, men at folk som kom kjørende, stoppet og stjal av lasten som lå spredt i terrenget. Den saken, beskrevet og bildelagt av Tore, ble en slager også i riksmediene.

Journalistisk integritet var selvsagt for Tore Eriksen. Det var også skriftspråket. Ikke konservativt, men det måtte være korrekt og tillatt. Han var ivrig leser av ordbøker og fulgte med i språkrådets anbefalinger ettersom språket som annet utviklet seg over tid. Det var kunnskap han gjerne delte med sine kolleger, og ha sa fra når han fant det nødvendig.

Han ble et fast punkt i FD-staben i Alta, og ble i løpet av sin arbeidstid der både kontorbestyrer og lokalredaktør. Men avansement som førte med seg administrasjon og personalansvar var ikke noe for ham. Det stjal for mye tid fra journalistikken, og det tok han konsekvensen av.

Da han i 2008 gikk av med AFP, var det ikke fordi han var lei jobben, men for å kunne ta seg mer av kona som da var kronisk syk og en del bevegelseshemmet. Det var den andre siden av mennesket Tore Eriksen; familiemannen. Barn og ikke minst barnebarn ga ham stor glede. Parets to sønner ga dem fire barnebarn. Det ga den familiekjære bestefaren stor glede.

Og journalistikken la han ikke helt på hylla, selv om han var pensjonist. I Finnmark Dagblad fikk vi med ujevne mellomrom meldinger med språkrøkt fra Tore. En og annen artikkel kom det også. Han brukte også tid på menighetsbladet i Alta og var kirkevert i Nordlyskatedralen etter at den ble åpnet.

På vegne av Finnmark Dagblads lesere takker vi Tore Eriksen for å ha vært en del av avislesernes hverdag gjennom over 40 år.

Vi lyser fred over hans minne.

Til toppen