NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt.
NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Tredobling av NTB-resultatet: 44,4 millioner kroner i pluss for nyhetsbyrå-konsernet

Halvparten kommer av engangseffekt på pensjon. Men fortsatt er resultatet historisk høyt.

Nyhetsbyrået og konsernet NTB (Norsk Telegrambyrå AS) leverte et resultat på i 2015 på hele 44,4 millioner kroner før skatt.

Det opplyser byrået i en pressemelding, hvor man også er litt opptatt av å snakke ned tallene: Rundt halvparten av resultatet kommer av en resultatmessig regnskapseffekt som følge av en endring av pensjonsordningen i selskapet i 2015.

– Korrigert for pensjonseffekten er resultatet over driften på drøyt 21 millioner kroner, som er cirka seks millioner kroner bedre enn året før.

Det sier sjefredaktør og direktør Pål Bjerketvedt i meldingen.

Ifølge han kan alle virksomhetene i NTB-gruppen vise til resultatmessig fremgang. I tillegg har et oppkjøp til 100 prosent av aksjene (fra 50,1 prosent) i Universum AS gitt en positiv resultateffekt.

I 2014 var resultatet 15,2 millioner kroner. Omsetningen i 2015 var 10,5 millioner kroner høyere enn 2014 og endte på 232,8 millioner kroner for hele konsernet. 

NYE TJENESTER: En oversikt over «dagens» NTB med virksomheter og datterselskaper.
NYE TJENESTER: En oversikt over «dagens» NTB med virksomheter og datterselskaper.

I tillegg til selve nyhetsbyrået inngår selskapene Retriever, Universum, Nyhetsgrafikk, NTB Arkitekst og Samfoto i konsernet og konsernregnskapet. Bidraget fra disse selskapene står ifølge NTB for 84 prosent av 2015-resultatet. Bildebyrået NTB scanpix inngår som et forretningsområde i nyhetsbyrået, og er ikke et eget selskap. 

- Selskapets tradisjonelle kjernevirksomhet, nyhetstjenesten, balanserer på et resultat rundt null. Slik har det vært i en årrekke, sier NTB i meldingen.

- 2015 har vært nok et godt og stabilt år for NTB. Det er vi tilfreds med i en bransje i kraftig omstilling. Bredden i produkt- og tjenestetilbudet er i dag så stor at så å si samtlige aktører i mediebransjen har et kundeforhold til NTB, sier redaktør og direktør Bjerketvedt.

Cirka en tredjedel av omsetningen kommer fra markeder utenfor mediene. Og samtidig som NTB er forberedt på tøffere tider, viser byrået til at mangfoldet som virksomheten i dag representerer «er en god buffer å møte endringer med».

Amedia, Schibsted, NRK og Polaris Media er direkte, og indirekte gjennom mediehusene, de største eierne i NTB.

Til toppen