Pressens faglige utvalg.
Pressens faglige utvalg. (Ole Gunnar Onsøien)

TV 2 og «Åsted Norge» fikk ikke PFU-kritikk for omtale av selvmords-metode

Men utvalgsmedlem Kristin Taraldsrud Hoff fra allmennheten tok dissens på avgjørelsen.

En privatperson som jobber i en selvmordsforebyggende organisasjon har klaget TV 2-programmet «Åsted Norge» inn til Pressens Faglige utvalg.

Han reagerer på at de har omtalt konkret metode for hvordan innsatte i et fengsel kan begå selvmord, og mener at det er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om «omtale av selvmord». 

Pressens Faglige Utvalg har imidlertid konkludert med at TV 2 ikke har brutt god presseskikk i dette tilfellet. 

– Da har flertallet i utvalget konkludert med at TV 2 ikke har blitt brutt god presseskikk,  sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. 

Samtidig tok ett utvalgsmedlem dissens på avgjørelsen, og mente at TV 2 hadde gått for langt i omtalen av metode for selvmord, jmf 4.9 i Vær Varsom-plakaten. 

 

Uenighet

– Det presseetisk sentrale for meg er hvordan man velger å omtale temaet, sa Frode Hansen og understreka at han følger forslaget til uttalelse. 

I klagen kom det blant annet fram at klager mener det er omtale av metode som er hovedproblemet. Han beskriver det slik:

Slik kan du få hjelp

Det finnes en rekke instanser som kan hjelpe om du eller noen du kjenner vurderer å ta sitt eget liv eller skade seg selv på noen måte.

For eksempel kan disse instansene kontaktes: 

  • Ved akutt fare: Ring 113 
  • Kors på halsen (Røde kors): 800 33 221
  • Mental helse: 116 123

Her finner du mer informasjon. 

«I programmet var det en reportasje som skildret arbeidshverdagen til betjenter på sentralarresten i Oslo. Det gikk frem at noen arrestanter var ustabile og i stand til å skade seg selv. I en scene omtales et selvmordsforsøk, og en ansatt viser frem en gjenstand som ble brukt av arrestanten». 

– I noen tilfeller må man faktisk si hvordan folk har dødd, for å kunne belyse saken i det hele tatt, sa Stein Bjøntegård.

Et av utvalgsmedlemmene mente imidlertid at reportasjen burde få kritikk for omtale av konkret og spesifikk metode, og flere spurte seg om PFU egentlig har kompetanse til å vurdere akkurat dette innslaget. 

– Har vi kompetansen til å vurdere effekten av et slik innslag, spurte Sylo Taraku seg. 

 

Kunne fått fram poenget på en annen måte

– Måtte man vise fram redskapet og si at «dette er en bra måte å gjøre dette på»? Jeg mener ikke det.

Det spørsmålet stilte Kristin Taraldsrud Hoff under møtet. 

– For meg ble det ett knepp for mye, la hun til.

Det var også hun som tok dissens på avgjørelsen. 

I innstillingen til uttalelse skriver utvalget blant annet: 

«Det er frykten for smitteeffekt som ligger til grunn for VVPs varsomhetskrav knyttet til beskrivelse av metode. Selvmordsforsøket som her omtales, fant sted i omgivelser der mennesker holdes under strenge restriksjoner. Arrestantene er fratatt bevegelsesfriheten og mangler tilgang til gjenstander folk normalt har tilgang til. Utvalget oppfatter at den aktuelle metoden bærer preg av omgivelsene, og kan ikke se at den påklagede omtalen bryter med kravene til varsomhet».

Til toppen