Arkivbilde: Pressens faglige utvalg.
Arkivbilde: Pressens faglige utvalg. (Ole Gunnar Onsøien)

PFU-møte:

TV 2 og Helsekontrollen har ikke brutt god presseskikk i omtalen av «pyramideselskap»

– Vi konkluderer med at TV 2 ikke har brutt god presseskikk, sa fungerende leder Liv Ekeberg om PFUs konklusjon.

PM International har klaget inn TV 2 og programmet Helsekontrollen for å omtale dem som et pyramideselskap. 

De mener det er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, ettersom de ikke har fått mulighet til å ettergå påstanden. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte i dag med at TV 2  ikke har brutt god presseskikk i omtalen av selskapet. 

– Vi konkluderer med at TV 2 ikke har brutt god presseskikk, sa fungerende leder Liv Ekeberg om PFUs konklusjon. 

 

Ikke til hinder for nyhetsdekning

I Vær Varsom-plalaktens punkt 4.14 heter det: 

«De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

PFU diskuterte hvorvidt del to av paragrafen her skulle slå inn eller ikke, og hvorvidt «Pyramideselskap» skal regnes som en karakteristikk eller ikke.

Bjøntegård sa at han mener det er et vanskelig spørsmål å ta stilling til. 

– Det er i gråsonen mener jeg, sa han under behandlingen. 

Nina Hernæs fra Sykepleien sa at hun delvis er enig med Bjøntegård. 

– Mitt problem er at jeg ikke er godt nok inne i jussen der, men for meg framstår dette som negativ omtale. Jeg heller likevel mot å være enig i at dette ikke er brudd, sa hun. 

 

Dette er saken: 

I klagen skriver PM International at det er omtalen av selskapet som et pyramideselskap er det de reagerer på: 

«Pyramidevirksomhet er som kjent ikke tillatt i Norge. Det kan være straffbart, og kan rammes av Lotterilovens straffebestemmelse. Iallfall blir klagerne svært negativt fremstilt ved bruk av pyramide-utsagnene», skriver de. 

TV 2 svarer på sin side at de mener de har sitt på det rene når det kommer til omtalen av selskapet som et pyramideselskap, og at de har gitt selskapet flere muligheter til å svare for seg. 

«Det første spørsmålet er da om bruken av begrepet «pyramide» - som i seg selv er nøytralt -kan anses som en «sterk beskyldning». Deter det ikke. Å organisere et selskap - eller et selskaps salgskorps - i en pyramidestruktur er ikke i seg selv hverken ulovlig eller klanderverdig»

Til toppen