TV2-SJEFEN: Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2.
TV2-SJEFEN: Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2. (Bilde: Jan-Petter Dahl)

TV 2 omsatte for 3,9 milliarder kroner i fjor - og fikk et resultat på over 300 millioner

Svakere enn det ekstaordinære 2014, men fortsatt et meget solid 2015.

TV 2 omsatte i 2015 for 3,895 milliarder kroner. Det er drøyt 200 millioner mer enn 2014.

Netto driftsresultat (EBIT) endte på 328 millioner kroner. Det er riktig nok under halvparten av 2014-resultatet på 719 millioner kroner - men så var det resultatet også drevet av en ekstraordinær engangspost knyttet til omlegging av pensjonsordningen.

Ser vi på brutto driftsresultat (EBITDA) før avskrivinger, som mediebransjen gjerne ellers opererer med, var TV 2s resultat i 2015 hele 442 millioner kroner.

TV2s resultater i 2015: 

2014

2015

(NOK mill.)

Driftsinntekter

3 777

3 895

Driftskostnader

-2 957

-3 453

Brutto driftsresultat (EBITDA)

820

442

Avskrivninger

-101

-115

Netto driftsresultat (EBIT)

719

328

Netto finansposter

13

54

Resultat før skatt

732

382

Skatt

-150

-63

Resultat etter skatt

582

319

 

Til toppen