Klubbleder Henrikke Helland for Norsk Journalistlag i TV 2. Hun reagerer kraftig på at Parats klubbleder står på listen over overtallige.
Klubbleder Henrikke Helland for Norsk Journalistlag i TV 2. Hun reagerer kraftig på at Parats klubbleder står på listen over overtallige. (Bilde: Emil W. Breistein, Scanpix)

TV 2 vil si opp Parats klubbleder: Tillitsvalgte ser svært alvorlig på saken

Parat er nå på vei til TV 2 i hastemøte. TV 2-ledelsen sier de er forberedt på rettssaker.

I går fikk de første av opp mot 50 ansatte i kanalen beskjed om at de mister jobben. Én av disse var klubblederen til Parat Media.

Det bekrefter leder Liz Ovesen i Parat Media til Medier24. Hun er nå på vei til TV 2 i et hastemøte:

– Vi er på vei til TV 2 for å diskutere det prinsipielle i at vi nå står uten tillitsvalgte der. Dette ønsker vi å ta internt med TV 2 før vi sier noe mer om det. Det blir ikke klart før i ettermiddag. Vi har en klar forventning om at dette løses, sier hun.

Klubbleder Christine Mikkelsen skriver i en tekstmelding til Medier24:

Ønsker at vi koordinerer dette med Parat før vi kommer med en uttalelse.

Ser alvorlig på saken

Klubbleder Henrikke Helland for Norsk Journalistlag i TV 2 reagerer kraftig på nyheten:

– Jeg ser svært alvorlig på at også tillitsvalgte står på disse listene. Vi har blitt kjent med at Parats hovedtillitsvalgte i TV 2 er på listen over overtallige og det er meget spesielt, sier hun.

I disse dager gjennomfører kanalen en-til-en-samtaler med de ansatte. Etter det Medier24 erfarer skal flesteparten av de redaksjonelle medarbeiderne nå ha fått beskjed om de får fortsette i jobben eller ikke. Bakgrunnen for samtalen er en såkalt «kompetansekartleggingssamtale» som ble gjennomført i høst. Dette blir grunnlaget for om den enkelte ansatte får fortsette eller ikke.

Helland sier til Medier24 at de hele tiden har blitt fortalt at ledelsen i TV 2 skal jobbe med ansiennitet som utgangspunkt for nedbemanningen, men:

– Vi har nå en bunke med saker som ikke er av slik karakter. De er i alle høyeste grad subjektive vurderinger. Disse vil vi sende til NJs advokater når vi har alle klare.

– Hvor mange er det snakk om?

– Jeg vil ikke gå innpå antallet nå annet enn at det er snakk om en bunke.

– Stille i gangene

Helland sier at ledelsen har valgt å ta en ny runde med sluttpakker for å forsøke en styrt frivillighet før de formelle drøftingsmøtene er i gang. Alle ansatte som har fått negativ beskjed om veien videre, har fått ett slik tilbud, sier hun. Det pågår akkurat nå og fristen for å svare er 27. januar.

– Vi har ikke fått begrunnelsene for TV 2-ledelsens vurderinger, men de sakene vi har fått på bordet er av en alvorlig karakter.

– Hvordan vil du karakterisere situasjonen dere står i nå?

– Det er stille i gangene, for å si det sånn.

– Hvordan har de ansatte det nå?

– Jeg oppfatter at de som har fått beskjed er sinte og fortvilet og mener seg usaklig oppsagt.

Hun sier at hun har løpende dialog med NJ, som hun opplever som svært engasjert i nedbemanningen.

– Støtten er veldig tilfredsstillende. Vi har alle ressurser tilgjengelig og får løpende råd. Jeg opplever at vi blir prioritert høyt.

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. Her etter allmøtet i Bergen for noen uker siden.
Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2. Her etter et allmøte i Bergen høsten 2016. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

 

TV 2-ledelsen forberedt på rettssaker

Nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther i TV 2 bekrefter at de har initiert nye pakker og håper å kunne nå en større grad av frivillighet:

– De som ikke ble innplassert i den nye organisasjonen får tilbud om sluttpakker med frist til 27. januar. For redaksjonelle medarbeiderne er det snakk om 20 personer.

– Hvordan vil TV 2-ledelsen karakterisere situasjonen nå?

– Det er selvfølgelig krevende, men mest for de dette gjelder, det forstår vi. Dessverre har det ikke vært mulig å lyktes 100 prosent med frivillighet. Vi kom i mål med 100, men med den siste resten gikk det dessverre ikke og på mitt område er det snakk om 20 saker. Det er selvfølgelig ingen god situasjon hverken for bedriften eller de ansatte, men som mediehus må vi tilpasse kostnader etter inntektene.

– NJ mener dere ikke følger ansiennitetsprinsippet og er kritiske til det, hva er din kommentar?

– I norsk arbeidsliv snakker vi ikke bare om ansiennitet, selv om NJ kun vil snakke om det. Det er tre forhold som skal vektlegges og det er sosiale forhold, kompetanse også ansiennitet. Alle disse sakene blir vurdert opp mot de tre forholdene. Sakene er også vurdert av våre jurister. Vi mener vi har gjort en grundig jobb som er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

– Er dere forberedt på mulig rettssaker etter dette?

– Ja, det er vi.

Til toppen