Det ern betydelig nedgang i tv-reklame fra pengespillselskapene, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Illustrasjonsfoto
Det ern betydelig nedgang i tv-reklame fra pengespillselskapene, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Illustrasjonsfoto (Bilde: Aas, Erlend / NTB Scanpix)

TV-reklame for casino og poker går betydelig ned på kanaler i Norge

For andre år på rad går reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere ned, viser undersøkelser fra Medietilsynet.

Medietilsynet har kartlagt pengespillselskapenes tv-reklame rettet mot norske seere siden 2013.

Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet. Foto: Spray/Medietilsynet

Etter en kraftig økning fram til 2017, brukte pengespillselskapene totalt 13 prosent mindre penger på tv-reklame i perioden august 2018 til juli 2019 enn i samme periode året før.

Medietilsynet skriver i en melding at det er de utenlandske pengespillaktørene som ikke har tillatelse til å markedsføre spill i Norge som står for fallet i reklameinntekter.

«Det er også disse aktørene som fremdeles står for majoriteten av pengespillreklamen som rettes mot norske tv-seere. Det viser tall fra Nielsen Media Research», heter det i meldinga.

Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge
Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks Norge. Foto: Anne Marthe Lilleby

– Det er positivt at andelen utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, som er i strid med norske regler, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i meldinga.

Pengespillaktører og medier som lever av disse reklamekronene er uenig med Medietilsynet og argumenterer for at EØS-avtalen slår fast at det er det såkalte «senderlandsprinsippet» som skal ligge til grunn når TV-kanaler sendes fra EU-land, selv når de vises på norske TV-skjermer.

«Det vil si at TV-kanalene styres etter de reglene for TV-sendinger som gjelder i sendelandet», skrev kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery i en kronikk i august.

 

Totalt 880 millioner

Reklamemarkedet for utenlandske pengespill rettet mot det norske markedet, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med nesten 19 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før, skriver tilsynet og også peker på at pengebruken på norsk spillreklame økte med litt over seks prosent.

Totalt var markedet på 880 millioner bruttokroner (det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering). Det er en nedgang på 133 millioner kroner, tilsvarende 13 prosent, fra samme periode året før.

Samtidig som inntektene fra utenlandske pengespillaktører faller, øker de totale reklameinntektene hos kanalene som sender fra andre land, men retter sendingene sine mot Norge. Dette er tv-kanaler som blant annet TV3, FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge.

Reklamestatistikken fra Nielsen Media Research viser at tv-kanalene som sender fra Norge hadde en nedgang på 2,1 prosent i totale reklameinntekter i den siste perioden Medietilsynet har hentet tall fra, mens kanalene som sender fra andre land hadde en økning på 0,4 prosent i totale reklameinntekter i samme periode.

Fra august 2018 til juli 2019 brukte de norske spillselskapene Norsk Tipping, Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet totalt 248 millioner bruttokroner på tv-reklame, en økning på til sammen seks prosent fra samme periode året før. Veksten skyldes i all hovedsak etableringen av den nye aktøren Postkodelotteriet.

Totalt brukte de norske spillselskapene 54 millioner reklamekroner på tv-kanaler som sender fra Storbritannia mot 41 millioner kroner året før, en økning på over 30 prosent. De utenlandske pengespillselskapene brukte nesten alle sine tv-reklamekroner på kanaler som sender fra Storbritannia, tilsvarende 630 millioner bruttokroner.

Hovedfunn

• Totalmarkedet for pengespillreklame fortsetter å falle og gikk ned med 13 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før. Til sammenligning gikk markedet ned med tre prosent i fjor målt mot perioden august 2016 til juli 2017
• Reklame for utenlandske pengespill rettet mot norske tv-seere falt med 19 prosent i perioden august 2018 til juli 2019 målt mot samme periode året før
• Reklame for norske, lovlige pengespill økte med seks prosent samme periode
• Veksten i reklame for norske pengespill kommer i all hovedsak de britiske tv-kanalene til gode. Reklame for norske pengespill økte med 33 prosent for utenlandske kanaler og med 0,5 prosent for de norske tv-kanalene i den siste perioden som er kartlagt
• 14,2 prosent av de utenlandske kanalenes reklameinntekter kommer fra pengespill, mot 2,6 prosent for de norske kanalene
• De norske tv-kanalenes totale reklameinntekter falt med 2,1 prosent i den siste perioden som er kartlagt. Til tross for at reklameinntektene for pengespill falt med tre prosentpoeng, økte de utenlandske tv-kanalenes totale reklameinntekter med 0,4 prosent i samme periode. Fallet i reklameinntekter fra pengespill ble derfor kompensert med vekst i inntekter fra annen reklame

Kilde: Medietilsynet

Til toppen