Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer på avgjørelsen
Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer på avgjørelsen (Foto: Terje Pedersen/NTB Sxanpix/Erik Waatland)

Ullevål sykehus-avdeling skal slutte å gi informasjon til mediene: – Dypt beklagelig, mener redaktørforeningen

Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus stanser all informasjon om pasienttilstand, melder Journalisten. – Like uforståelig her, som for Helse Vest, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til Medier24.

Avdeling for traumatologi ved Ullevål sykehus har nå sendt et skriv til sykehusets pressevakter om at de ikke lenger skal gi ut anonymiserte tilstandsrapporter om pasienter, skriver Journalisten

Dermed følger avdelingen etter Helse Vests kontroversielle avgjørelse fra februar i år om å gjøre det samme. Saken skapte stort engasjement i Media-Norge

Dette er meldingen som er sendt ut fra avdeling for traumatologi: 

«Praksis har i en årrekke vært å sende ut pressemelding i forbindelse med mottak av skadde på Ullevål. Informasjonen har vært begrenset men utfordrer til tider taushetsplikten likevel. Informasjonen tilhører til syvende og sist kun pasienten og ev. hans/hennes pårørende. Etter diskusjoner med juridisk og personvern har vi besluttet å avvikle pressemeldingene fra og med i dag. Sykehuset skal ikke utgi informasjon om status for pasientene våre».

 

– Dypt beklagelig

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier til Medier24 at han mener denne avgjørelsen er dypt beklagelig. 

– Jeg mener at dette er dypt beklagelig, og egentlig like uforståelig her, som for Helse Vest, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til Medier24 og legger til: 

– Vi vet ikke enda hva som har utløst denne avgjørelsen, men er det saken med tvillingparet under ambulansekapringen som er utløsende årsak her, kan man bruke nettopp den saken som eksempel: Om man skulle fulgt den policyen som avdelingen nå legger opp til den saken, ville vi i mediene måttet fortelle publikum at et tvillingpar ble påkjørt, men vi kan dessverre ikke fortelle om de lever eller er døde, eller hva slags helsetilstand de er i, for det vil ikke Ullevål sykehus fortelle oss. 
 
 
Jensen mener avdelingen kunne hatt godt av å gå en runde til angående denne avgjørelsen: 
 
– Selv avdeling ved traumatologi må forstå at det er et påtrengende informasjonsbehov for allmennheten i slike situasjoner. 
 
 

– En tap/tap-situasjon

På spørsmål om redaktørforeningen kommer til å sende en formell klage på avgjørelsen, svarer Jensen: 

– Det vet vi ikke, men mye tyder på at vi kommer til å prøve oss på en formell henvendelse. Jeg tror vi trenger å komme i dialog, for å se om vi kan få overbevist noen om at dette ikke er en smart måte å gjøre dette på, sier han. 
 
Han er tydelig på hva de potensielle konsekvensene kan bli av en slik avgjørelse: 
 
– Konsekvensene blir at publikum i mange tilfeller vil rett og slett ikke får vite hvordan det går med folk som er utsatt for ulykker eller kriminelle handlinger, for mediene vil ikke få informasjon om det, sier han og fortsetter:
 
– En annen konsekvens er at journalistene må søke til andre kilder, og det betyr at man må forsøke å finne noen som er i kretsen det gjelder, for å få ut informasjon fra dem. Spørsmålet er: Vil det være en gunstig situasjon? Sykehuset er den faglige instansen, som kan gi ut nøktern informasjon, og når de ikke vil gjøre det må man søke informasjon fra andre steder, sier Jensen.
 
Han mener verken publikum, pressen eller sykehuset vil komme godt ut av en slik situasjon, og håper dialog vil løse opp i situasjonen. 
 
– Dette er klart en tap/tap-situasjon. 
 

Kommunikasjonsdirektøren: – Skal diskuteres internt

Kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus, Børge Einrem, sier til Medier24 at han fikk vite om avgjørelsen først onsdag.
 
Børge Einrem er kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus.
Børge Einrem er kommunikasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Oslo universitetssykehus
Han avviser at denne praksisen per nå er aktuell for alle avdelingene på Ullevål sykehus. 
 
– Dette er en beslutning som er tatt av én avdeling. Dette er ikke blitt diskutert som policy for hele sykehuset, sier han. til Medier24.
 
Nå varsler Einrem at saken vil bli fulgt opp internt. 
 
– Vi må nå ha en prosess internt for å sikre at vi har en felles retningslinje for hele sykehuset. Da må vi diskutere alle sider av saken. Vi skal ta denne prosessen internt, og la de som må snakke sammen gjøre det, sier han. 
 
– Kan denne beslutningen fra avdeling for traumatologi bli endret?
 
– De har tatt en beslutning om at de ikke ønsker å gå ut med opplysninger. Den beslutningen står inntil det eventuelt blir besluttet noe annet, sier Einrem. 
 
Han forstår at Norsk Redaktørforening reagerer på avgjørelsen.
 
– Jeg har forståelse for at media har et oppdrag med å skaffe opplysninger, og bidra med opplysninger til allmennheten. Så må vi finne grensen for når man tråkker inn over i det som har med taushetsplikt å gjøre, sier Einrem.
 
– Jeg har forståelse for begge sider her. Men dette skal vi som sagt nå diskutere internt. Vi skal se både på det juridiske og ikke-juridiske, sier han.
Til toppen