AN-REDAKTØR JAN-EIRIK HANSSEN er skeptisk til at NRK skal «styres fra Tromsø».
AN-REDAKTØR JAN-EIRIK HANSSEN er skeptisk til at NRK skal «styres fra Tromsø». (Foto: Avisa Nordland / Mark Ledingham, Tromsø kommune)

«Utenkelig at Avisa Nordland skulle styres fra Tromsø. Slik burde det være for NRK også»

KOMMENTAR: - Dagens distriktsredaktører mister både makt og nærhet til ledelsen, advarer AN-redaktør Jan-Eirik Hanssen.

  • Endret
  • JAN-EIRIK HANSSEN, sjefredaktør i Avisa Nordland

Opprinnelig trykt som leder i Avisa Nordlandog gjengitt etter avtale.

Tidligere i høst ble det kjent at NRK vurderte å omorganisere sin virksomhet i distriktene.

Nå er endringen vedtatt.

Det betyr at dagens distriktsredaktører mister både lokal makt og nærhet til toppledelsen på Marienlyst. Fem regionredaktører skal nå lede NRK i landsdelene.

Av stillingsutlysningen framgår det at den nye redaktøren for NRK i Nord-Norge skal ha Tromsø som arbeidssted. Det betyr at NRK Nordland skal underlegges redaktøransvar fra Tromsø. Ifølge distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen etableres det nå et nytt lag av ledere i den hensikt å gjøre distriktene mer operative.

Flere har advart mot modellen. Deriblant redaksjonsklubben i NRK Nordland, som frykter at det blir en sterkere regionalisering når dekningen fra Nord-Norge skal styres fra Tromsø.

Tidligere NHO-direktør i Nordland, Ivar Kristiansen, er redd for at en redaktør med base i Tromsø vil se Nordland med andre øyne enn en redaktør med base i  Bodø. Han påpeker at virkelighetsbildene av landsdelen er ulikt i de to byene.

I sak etter sak har det vært foreslått å sentralisere ledelsen av virksomheter i nord til Tromsø.

Men både når det gjelder organisering av politiet, Innovasjon Norge og fiskerikontorene - for å nevne noen - har man snudd i erkjennelsen av at  avstandene i nord er lange, at Nordland er større i folketall enn Troms og Finnmark til sammen og at fylket på nesten alle områder er tyngdepunktet i nord.

Avstandene i nord er enorme. Fra Bodø er det kortere til Oslo enn til Kirkenes.

At det er vanskelig å ha oversikt over hele landsdelen fra Tromsø ble nylig dokumentert av den selverklærte landsdelsavisa Nordlys, som ikke fant en eneste person fra Nordland verdig en plass blant de ti nominerte fra Troms og Finnmark i sin kåring av årets nordlending.

Forøvrig samarbeider de to største avisene i nord, Nordlys og AN, tett og godt.

Men det er helt utenkelig at redaktøransvaret for Avisa Nordland skulle ligge i Tromsø.

Slik burde det være også for NRK.

Til toppen