Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land, mener at Dagen fortsatt har en vei å gå for å ta igjen Vårt Land.
Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land, mener at Dagen fortsatt har en vei å gå for å ta igjen Vårt Land. (Foto: Erik Waatland)

Vårt Land har ikke brutt god presse­skikk for å ha «blandet seg inn» i Kirke­valget

Uproblematisk at avisens kommersielle avdeling gjorde oppdrag for Nominasjonskomiteen, mener Pressens Faglige Utvalg.

Vårt Land ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg av både Arve Juritzen og Gard Sandaker-Nielsen for brudd på god presseskikk.

Bakgrunnen er at Vårt Land, i forbindelse med kirkevalget, laget markedsmateriell for Nominasjonskomiteen.

Juritzen ville ha avisen felt på 2.2, 2.3. 2.6 og 2.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Sandakker-Nielsen mente at Vårt Land har brutt 2.2 og 2.7, og at avisen opererer «på kanten» av VVP 2.8.

«Slik klager ser det, har Vårt Land gjort seg inhabil i dekning av Kirkevalget og kirkepolitiske saker for den neste fireårsperioden ved å bidra til utforming av valgmateriell og markedsstrategi for Nominasjonskomiteens elleve valglister over hele Norge. Klager viser også til at avisen har bygget nettsider og eier valglistenes domenenavn (frem til juni 2023), samt at Vårt Land dessuten skal ha søkemotoroptimalisert én av deltagerlistene, noe klager mener kan ha påvirket Kirkevalget», heter det i klagen.

«Vårt land har (…) blandet seg inn i valgkampen og aktivt bidratt [til] at kandidater fra nominasjonskomiteens lister kan ha fått større gjennomslag og oppslutning enn kandidater på de andre listene», skrev Sandaker-Nielsen i sin klage.

Vårt Land skriver i sitt svar at det er markedsavdelingen som har gjort oppdraget for Nominasjonskomiteen, og at det derfor ikke skal skal vurderes i tråd med Vær Varsom-plakaten.

Det gir PFU avisen støtte i.

Til toppen