Ville Aarli-Grøndalen fotografert utenfor barneskolen han går på.
Ville Aarli-Grøndalen fotografert utenfor barneskolen han går på. (Ole Gunnar Onsøien)

KOMMENTAR

Vårt mål er å inkludere alle. Og har vi ikke fått til det, er vi ikke i mål

Hans Hjellemo har dessverre rett i at vi ikke er helt i mål. Samtidig vil vi gjerne utdype, svarer NRK.

  • Endret
  • HILDRI GULLIKSEN, redaktør i NRK Super
  • SIRI ANTONSEN, tilgjengelighetssjef i NRK

 

I innlegget «Når NRK stenger funksjonshemmede ute» får NRK kritikk for årets BlimE-dans og for dårlig tilgjengelighet under Arendalsuka tidligere i år.

Tilgjengelighetssjef Siri Antonsen i NRK.
Tilgjengelighetssjef Siri Antonsen i NRK. Foto: Anne Liv Ekroll

Hans Hjellemo har dessverre rett i at vi ikke er helt i mål. Samtidig vil vi gjerne utdype.

Først og fremst:

Alle skal kunne bruke og ha glede av NRKs innhold. Det er en viktig del av oppdraget vårt som allmennkringkaster og noe vi er stolte av å ta på alvor.

Derfor har vi utviklet tjenester som teksting, direkteteksting, lydtekst, synstolking og tegnspråktolking. Og derfor jobber vi også stadig med å bedre hørbarhet, lesbarhet og brukervennlighet på alle plattformer.

Vi er også stolte av å ha vår egen tilgjengelighetssjef, samt en ekspert på universell utforming, i NRK.

Redaktør Hildri Gulliksen i NRK Super
Redaktør Hildri Gulliksen i NRK Super. Foto: Anne Liv Ekroll

Tilgjengelighet skal selvfølgelig også gjelde for innholdet vi lager for barn. NRK Supers BlimE-uke og BlimE-dans er ment som et positivt og samlende arrangement, og vi synes det er veldig trist når vi får vite at noen føler seg utenfor.

I år er det åttende gang NRK Super arrangerer BlimE-uka og BlimE-dansen.

Vi har opp gjennom årene fått mange gode tilbakemeldinger fra både skoleverket, barn, foreldre og lærere på hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer bra. Dette er helt uvurderlig og noe vi setter stor pris på.

Tilbakemeldingene som har kommet i år, viser at vi ikke er i mål og at det fortsatt er en utfordring å lage en dans som alle kan danse.

Vi valgte denne gangen å gå for en koreografi med store armbevegelser og få benbevegelser, nettopp for å inkludere mange. Når noen fortsatt føler seg utenfor, har vi ikke gjort en god nok jobb.

Vi er nødt til å lære mer og forstå enda bedre.

NRK Super har tatt initiativ og invitert både organisasjoner og familier til et innspillsmøte. Det gleder vi oss til. Forhåpentligvis blir resultatet at vi kan gjøre neste års BlimE-dans enda bedre – for alle.

Vi tror og håper at årets BlimE-uke har bidratt til noe positivt, og det gleder oss å se videobidragene som er sendt inn fra skoler over hele landet.

I år har vi gått enda dypere i materien og jobbet frem et skoleopplegg for lærere sammen med Redd Barna.

Gjennom opplegget håper vi at elever over hele Norge har fått mulighet til å snakke og reflektere over egne og andres holdninger, språkbruk og handlinger, slik at de kan bli enda bedre på å ta ansvar for at både de selv og andre har det bra.

Til slutt, noen ord om Arendalsuka.

Her fikk vi en del berettiget kritikk tidligere i år, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å gjenta det vi svarte da:

NRKs arrangementer under Arendalsuka var ikke godt nok planlagt med tanke på tilgjengelighet.

Det tar vi kritikk på og vi lover at vi til neste år vil være mer tilgjengelige.

 

Til toppen