MISTER VG-TRYKK: Polaris mister et av sine største eksterne oppdrag.
MISTER VG-TRYKK: Polaris mister et av sine største eksterne oppdrag. (Foto: Polaris Media)

VG-sjokk for Polaris: Etter 27 års samarbeid, flytter avisa trykkingen til Østersund

Trykk-inntekter i fritt fall for Polaris. Kutter mer enn planlagt.

Polaris Media ASA hadde positive nyheter å komme med torsdag morgen, med et første kvartal som i sum ble bedre enn samme periode i fjor:

Men bak tallene ligger en negativ utvikling i det som har vært seddelpressa i konsernet: Inntektene i Polaris Trykk faller fra 96 millioner første kvartal i 2014, til 82 millioner i år.

Driftsresultatet (EBITDA) for trykkdelen er nær halvert, fra 21 millioner i fjor til 12 millioner i år.

polaristrykk2015

I dette ligger også en viss «flytting» av resultat, opplyser konsernet. Der Polaris’ egen aviser nå får noe lavere og mer markedsorienterte priser.

Men den største inntektssvikten er på siviltrykk og eksterne aviser.

Og tyngre kan det bli: Nå forlater nemlig VG et 27 år langt trykksamarbeid i Trondheim.

Eieren svikter Polaris

- Fra og med midten av juni opphører trykkingen av VG i Polaris Trykk Trondheim, heter det i konsernets kvartalsrapport.

Dermed forsvinner en kontrakt som utgjør et betydelig millionbeløp.

Steinar

- At VG forlater, det utgjør ganske mye for oss.

- Hvor mye er det snakk om?

- Nei, det kan jeg ikke si - det blir litt for åpent. Men det er snakk om en betydelig kontrakt, sier Bakken.

VG flytter altså nå trykkingen av aviser i Midt-Norge til Østersund. Og det er flere forhold som gjør dette spesielt. For det første fordi det er et historisk samarbeid tilbake til 1988, som den første «satelitt-trykken» til VG utenfor Oslo.

Men i dag kanskje aller mest fordi VGs eier Schibsted, også er en betydelig eier i Polaris Media ASA med rundt en tredel av aksjene.

I så måte er det «eieren» som svikter Polaris-trykkeriet i Trondheim.

- Et fritt land

Men Polaris Media vil ikke svartmale eller skylde på eieren sin for at disse inntektene forsvinner.

- Det er et fritt land, og man går der man får best betingelser. Og jeg synes det er bra at man skiller på eierskap og konkurranse. Da har de nok fått et bedre økonomisk tilbud enn vi kunne gi dem, sier Bakken.

Det samme sier konsernsjef Per Axel Koch til Medier24 torsdag morgen:

- Det er sånn det er. Vi kan ikke forvente at VG tar den typen hensyn.

Polaris peker også på at VG-avtalen i Østersund er en ettårskontrakt, og antyder at Trondheim da vil komme på banen igjen.

For ordens skyld kan også nevnes at det neppe er mange år igjen for VGs dagsavis på papir. Dersom utviklingen fortsetter som de seneste år, må avisa allerede om to-tre år legge om frekvensen drastisk. Noe som naturlig nok vil skje i god tid før avisa når «null».

Medier24 har torsdag forsøkt å komme i kontakt med VG-sjef Torry Pedersen for en kommentar, men han har ikke svart på våre henvendelser.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media under resultatpresentasjon i februar.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media under resultatpresentasjon i februar. Bilde:

Ny presse til 80 millioner

Utviklingen på trykkeriinntekter gjør at Polaris forsterker kostnadsreduksjonene i denne delen av konsernet. I kvartalsrapporten opplyses det at nær 10 millioner kroner er satt av til nedbemanning.

- Vi var i ferd med å redusere fra 80 til 64 årsverk. Som følge av utviklingen kommer vi til å gå ned mot 50 årsverk på Polaris Trykk Trondheim, sier konsernsjef Per Axel Koch. Til sammenligning hadde trykkeriet for noen år siden 115 årsverk.

Nettopp i Trondheim kjøpte Polaris i fjor en spiller ny trykkpresse til 80 millioner kroner, som er leasingfinansiert og løper over ti år.

- Angrer du på denne investeringen i dag?

- Nei, overhodet ikke. Den bidrar til å gi oss en betydlig omstilling og effektisivering som vi ellers ikke ville fått til. Vi kan drive med færre folk og med raskere omstilling i trykkingen. Og - den har muligheter som gjør at vi kan øke inntektene på siviltrykk framover, sier Per Axel Koch. Han peker også på at pressen ble kjøpt til «halv pris» fra et konkursbo.

Trykkerisjef Steinar Bakken forsvarer også investeringen, til tross for utviklingen i både eget selskap og markedet.

- Vi har fått en rekke nye muligheter både på heatset og coldset, på både avispapir, glanset papir og de fineste brosjyrer. Nå skal vi bli enda mer aktiv i siviltrykkmarkedet, og bygger opp en ny portefølje med gode kunder. Blant annet skal vi jobbe for å få oppdrag som i dag trykkes ute, hjem til Norge. Men da må vi konkurrere på pris.

- Det er en rask utvikling i bransjen. Men for å si det sånn; vi står godt rustet til å bli den som står igjen til slutt, mener Bakken.

Til toppen