Fra venstre: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen; advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud; ansvarlig redaktør i Verdens Gang, Gard Steiro, journalist Mona Grivi Norman, journalist Ola Haram (sittende) og journalist Erlend Ofte Arntsen.
Fra venstre: Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen; advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud; ansvarlig redaktør i Verdens Gang, Gard Steiro, journalist Mona Grivi Norman, journalist Ola Haram (sittende) og journalist Erlend Ofte Arntsen. (Foto: Line Møller/VG)

VG tapte søksmål om innsyn

VG, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har tapt et søksmål mot Riksadvokaten etter å ha blitt nektet innsyn i de såkalte våpensakene.

  • Endret

VG ønsket innsyn i sentrale dokumenter i forbindelse med sine artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, men fikk avslag.

Sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag gikk dermed avisen til søksmål for å få tilgang til dokumentene, men ifølge fagbladet Journalisten har Oslo tingrett ikke gitt avisen medhold.

I dommen skriver Oslo tingrett blant annet at «Retten er enig med riksadvokaten i at dette er dokumenter som vil kunne gi et fragmentert og misvisende bilde av saken».

Det hører med til historien at riksadvokaten i mars ga VG innsyn i flere dokumenter enn det først ble gitt, slik at søksmålet til slutt dreide seg om tilgang til avhørene av tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven – som var under etterforskning – samt innstillingen til påtalevedtak.

Til toppen