Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i OED.
Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i OED. (Foto: Ole Gunnar Onsøien)

– Vi er ikke dørvoktere for journalister, mener oljedepartementet. I dag møter de pressen til debatt

– Det kan være kompliserte saker som tar tid, eller om saken er oppe i Stortinget må de få svar først, sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet.

– Jeg mener vi helt klart jobber som døråpnere. Når vi får henvendelser prøver vi å få et svar til journalistene så raskt som mulig. Var rolle er ikke å være dørvoktere i den forstand at vi skal holde journalister ute.

Det sier kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet. Han erkjenner at det ikke alltid er slik at de greier - eller kan - komme med svar innen rimelig tid.

– Det kan være kompliserte saker som tar tid, eller om saken er oppe i Stortinget må de få svar først. Det er begrensingene vi jobber innenfor. Men vi forsøker så langt vi kan å sørge for at journalister får svar så raskt som mulig, sier Berthelsen.

Tirsdag ettermiddag skal Bertherlsen møte nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten, journalist Eiliv Frich Flydal i Dagbladet og Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen til debatt om temaet.

– Debatten gir mulighet til å diskutere noe vi skulle snakket om oftere. Vi som jobber i departementene har som oppdrag å formidle hva myndighetene gjør. Der spiller journalister en nøkkelrolle. Så sånn sett sitter vi i samme båt, sier han.

Debatten starter 17:00 tirsdag. Du kan følge den direkte her (for våre abonnenter), eller ved personlig oppmøte på Brygg i Storgata i Oslo.

 

Opplever forskjell

Eiliv Frich Flydal, journalist i Dagbladet, opplever forskjell på hvordan departementene håndterer journalister.

– Noen departementer er flinke på å gi innsyn kjapt, men svikter på håndtering av kritiske spørsmål fra journalister. Hos andre kan det være motsatt, sier han.

Eiliv Frich Flydal. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tarjei Abelsen

– Journalister jeg har snakket med i flere redaksjoner har inntrykk av at departementenes kommunikasjonsfolk jobber stadig mer med styring og kontroll framfor tilgjengeliggjøring av faglige svar og informasjon. Når de opplever medvind og «gladsaker» er det ikke måte på servicenivået. Men kommer det kritiske spørsmål som er ukomfortable for politisk ledelse blir tilgjengeligheten lavere, svarene dårligere, ting tar lengre tid og vi må purre mer, sier han.

I forrige uke, i forkant av debatten, sendte Frich Flydal 30 innsynsbegjæringer til Olje- og energidepartementet.

– Jeg har lenge vært nysgjerrig på et par ting de jobber med. Da var dette en passende anledning til å sende innsynsbegjæringer. Det har jevnt og trutt kommet svar, og i dag kom det en drøss med svar, sier han tirsdag.

 

– Rom for selvransakelse

Frich Flydal understreker at han mener det er flinke folk blant både byråkrater og kommunikasjonsfolk i departementene.

– Det er rom for selvransakelse både i departementene og i redaksjonene for å finne løsninger på dialogen, sier Dagbladet-journalisten.

Frich Flydal opplever at fagpersoner i departementene har blitt mindre tilgjengelige for journalister. At kommunikasjonsfolk tar over og dominerer kontakten.

– Da mister vi fagligheten som vi ønsker oss, og som er nødvendig for en opplyst offentlig debatt, sier han.

Til toppen