FIKK 470.000 KRONER FRA VINJE-FONDET: Vest-Telemark blad skal erobre Snapchat. Redaktør i Vest-Telemark blad, Øystein Øygarden, og prosjektleiar Randi Berdal Hagen er glade over å få sjansen til å utvikle Snapchat for lokalavisa, og lovar sjølvsagt å bli betre på formidling enn på dette utkastet.
FIKK 470.000 KRONER FRA VINJE-FONDET: Vest-Telemark blad skal erobre Snapchat. Redaktør i Vest-Telemark blad, Øystein Øygarden, og prosjektleiar Randi Berdal Hagen er glade over å få sjansen til å utvikle Snapchat for lokalavisa, og lovar sjølvsagt å bli betre på formidling enn på dette utkastet. (Foto: Vest-Telemark Blad)

Vinje-fondet har 650.000 kroner som står og venter på gode nynorsk-prosjekter i media

- Kven har råd til å la ei slik sjanse til friske midlar gå frå seg?

Vinje-fondet har nå lyst ut årets prosjektmidler, med en ramme på om lag 650.000 kroner som står på konto «og ventar på å bli fordelte til gode prosjektsøknader i år».

Fondet administreres av Nynorsk kultursentrum, får tilskudd over statsbudsjettet - og har til formål å «styrkje nynorsk journalistikk og anna publisistisk verksemd på nynorsk, og medvirke til større rekruttering av nynorskbrukande journalistar».

SIden 2010 har fondet delt ut 3,6 millioner kroner, og ser nå etter nye søknader om «tiltak for språkleg mangfald».

Særlig prioritert i 2016 er tiltak som kan gjøre nynorskbrukende journalister og redaksjoner sikrere i språkføringa.

Søknadsfrist for årets utlysning er 15. mai 2016, kan vi lese i utlysingsbrevet fra Vinje-fondet.

Disse har fått penger tidligere:   

Løyvingar frå Vinje-fondet 2010-2015

2010

Framtida.no 200 000

Mediehuset Sunnhordland 200 000

Telemarksavisa 375 000

2011

Øy-Blikk 100 000

Nynorsk Pressekontor 70 000

Landslaget for lokalaviser 300 000

2012

Firda Media 400 000

Bømlo-Nytt 200 000

2013

Firda Media 300 000

Framtida.no 225 000

2014

Firda Media 300 000

2015

Vest-Telemark Blad 470 000

Framtida.no: forskingsjournalistikk 230 000

Mellom bakkar og berg 80 000

Språkutvikling i redaksjonar 50 000

Til toppen