18. september

ANFO inviterer til Merkevareskolen høsten 2017

  • Fra: 18. september 2017 09:00
  • Til: 19. september 2017 16:00
  • Sted: Småflaskemuseet, Kirkegata 10

Les mer (anfo.no)

Ny, og oppgradert merkevareskole fra ANFO

Samling 1, 18.-19. september

Samling 2, 15.-17. oktober

Samling 3, 13.-14. november

 

Ny, og oppgradert merkevareskole fra ANFO 

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere merkevarestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden? 

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke merker som skaper varige konkurransefortrinn. 

ANFO og Brand Frame inviterer deg til vår nye merkevareskole, hvor du vil få grundig innføring i strategisk, helhetlig merkevarebygging, basert på beste praksis modeller og cases fra inn- og utland. Gjennom 3 samlinger a to dager går vi igjennom bærende teori med tilhørende cases og gruppearbeid som skal gjøre deg til en bedre merkevarebygger, enten du jobber med produktmerker, tjenestemerker eller bedriften som merkevare.

Hovedforedragsholder er Henning Karlsen som foreleser på flere høyskoler og universiteter i Europa (London Schoool of Economics, London Business School, Celsa/Sorbonne), og som for tredje år på rad har holdt keynote på World Brand Congress.

Meld deg på nå, og møte våren med verdiskapende kompetansepåfyll du kan dra nytte av i lang tid fremover!

Skolens innhold:

Konkurransestrategi og merkevareledelse i et helhetlig perspektiv, og sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi for å skape tydelig rolle, differensiering og merverdi som tas helhetlig ut langs verdikjeden.


Forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi – tre sider av samme sak
Strategisk markedsanalyse (krav, metoder og modeller for riktig strategisk beslutningsgrunnlag)
Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet
Merkevarebygging – hva og hvorfor
Merkevaren i et finansielt perspektiv og som bærer av virksomhetens konkurransekraft og verdi
Helhetlig strategisk ledelse/merkevareledelse
Produktmerkestrategi
Merkearkitektur: Hvordan optimalisere porteføljen
Strategiimplementering langs verdikjeden – hva og hvordan
Living-the-brand/kulturutvikling: Hvordan bygge en kultur som understøtter og leverer på strategien?
Strategisk innovasjon og konseptutvikling
Kommunikasjonsstrategi
Verdifastsettelse av merkevarer

Pris medlemmer; Kr 18 000

Pris ikke medlemmer; Kr 25 000 

Medier24s kalender er en tjeneste for konferanser, debatter, kurs og lignende. Oppføringer i kalenderen er gratis og basert på «gjør det selv». Arrangører kan kjøpe ytterligere profilering gjennom bannerannonser, forsideprofilering eller sosiale medier. Betalt profilering vil være merket.
Til toppen