18. mars

Få svar - ikke svada: Moderne intervjuteknikk for journalister

  • Fra: 18. mars 2019 09:00
  • Til: 19. mars 2019 15:00
  • Sted: Institutt for Journalistikk

Les mer (ij.no)

Et kurs fra Institutt for Journalistikk

God intervjuteknikk står sentralt i journalistikken. Det handler om å få svar - skikkelige svar. Noen ganger skal vi ha svar fra glatte politikere, andre ganger skal vi få de gode historiene fra folk som ikke snakker så lett. På dette kurset lærer du å spørre bedre. Det er sånt det blir bedre journalistikk av. 

Uansett er det journalistens ansvar å ramme inn intervjuet. Samtidig skal ikke journalisten finne opp svarene, det ansvaret ligger hos intervjuobjektet, som skal sette sine egne ord på det. 

DU LÆRER:

● Hvordan du skifter fra revolverjournalistikk som ikke virker til utfordrende spørsmål som gir skikkelige svar

● Hvordan du får de gode historiene ut av folk som egentlig ikke vil snakke

● Hvorfor medietrente intervjuobjekter slipper unna med svada - og hva du kan gjøre med det

● Hvordan du unngår at intervjuobjektet angriper premissene dine

● Spørsmål som overfører ansvar og bevisbyrde til intervjuobjektet

● Kraften i åpne spørsmål og impotensen i de lukkede

● Intervjuets sju dødssynder (Sawatsky-metoden)

● Lærdom fra politiets moderne avhørsteknikker

● Beste praksis - eksempler fra de gode, norske intervjuer

● Hvorfor hvorfor er et vanskelig spørreord

● Oppgaver der du tester ny kunnskap og får evalueringer

Kurset går over to dager, og veksler mellom foredrag, eksempler, erfaringsutveksling, dialog og praktisk arbeid med evalueringer. Det er satt av god tid til å prøve nye metoder og få tilbakemeldinger fra gode kolleger.

PASSER FOR:

Journalister, redaktører, arbeidsledere og alle som bruker intervju som metode for research eller presentasjon

KRAV TIL UTSTYR:

Dings til lydopptak (Smarttelefon, diktafon e.l.) 

Finn ut mer på www.ij.no

Medier24s kalender er en tjeneste for konferanser, debatter, kurs og lignende. Oppføringer i kalenderen er gratis og basert på «gjør det selv». Arrangører kan kjøpe ytterligere profilering gjennom bannerannonser, forsideprofilering eller sosiale medier. Betalt profilering vil være merket.
Til toppen