11. mars

Bli med på gratis innovasjonsworkshop for å utvikle morgendagens NTB-produkter

 • Fra: 11. mars 2019 09:00
 • Til: 8. april 2019 17:00
 • Sted: Langkaia 1

Les mer (bit.ly)

Gratis kurs: Endringskraft i NTB. OBS! Søknadsfrist torsdag 1/3 kl. 12.00. 

Vi inviterer en håndfull kunder, studenter eller andre interesserte til å bli med NTB på et internt kurs for å skape nye produkter som vi vil presentere for kundene våre.

Kurset Endringskraft gjennomføres i samarbeid med Uromaker og minner om en Google Design Sprint (eller tilsvarende innovasjonsforløp), gjennomført på fem ettermiddager. Det starter med idéutvikling, går via bygging av prototyper, testing mot kunder og til sist en pitch av ferdig produkt.  

Hvis du trenger noen gode grunner for å melde deg på, kan vi starte med:

 • Du får praktisk erfaring med å jobbe med innovasjonsprosjekter i NTB, og får en mulighet til å prege utviklingsarbeidet i organisasjonen.
 • Du vil gjennom å jobbe i et tverrfaglig team få en bedre forståelse for hva de ulike delene av selskapet jobber med.
 • Du bygger egen relevant kompetanse om kundesentrisk innovasjon, i tillegg til å lære mer om andre deler av NTB gjennom å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. 

Hvis du bytter ut ordet NTB med navnet på ditt eget selskap, forstår du verdien av å delta, selv om du ikke jobber hos oss. Vi  inviterer eksterne inn i dette, for å øke kunnskapen om kundene og naturligvis håper vi at kunnskapen om NTB blir bedre hos de som deltar.

Søknadsfrist er torsdag 1/3 kl 12.00

Er du interessert, klikk her og skriv en motivasjon for hvorfor du vil være med. bit.ly/endringskraft

 Vi ønsker stor bredde i gruppene, så både folk med redaksjonell, kommersiell, teknisk og annen bakgrunn/kompetanse er mer enn velkomne.

Kurstidspunkt:

 • mandag 11/3
 • mandag 18/3
 • mandag 25/3
 • mandag 1/4
 • mandag 8/4

Alle dager fra 14.00-19.00 i NTBs lokaler i Havnelageret på Langkaia 1, Oslo.

Har du spørsmål, send en mail til utviklingsdirektør Geir Terje Ruud. geir.terje.ruud@ntb.no for å få mer detaljert informasjon.

Medier24s kalender er en tjeneste for konferanser, debatter, kurs og lignende. Oppføringer i kalenderen er gratis og basert på «gjør det selv». Arrangører kan kjøpe ytterligere profilering gjennom bannerannonser, forsideprofilering eller sosiale medier. Betalt profilering vil være merket.
Til toppen