1. september

om 19 dager

ANFO - Lov og rett i marked og kommunikasjonsarbeid i 2020

  • Fra: 1. september 2020 08:30
  • Til: 1. september 2020 15:30
  • Sted: Digitalt

Les mer (anfo.no)

Markeds- og kommunikasjonsarbeid er, som det meste annet, rammet inn i regelverk. Ofte blir effekten større jo nærmere grensen du opererer, men samtidig øker også fallhøyden ved å gjøre feil. Dette krever at du har god innsikt i regelverket.

Å få en tilsynsmyndighet på nakken er lite hyggelig, men negativ omtale kan likevel få større konsekvenser for virksomheten. Resultatet av et tilsyn kan også få konsekvenser som er mer dramatiske enn bøter. Hva om du mangler lovlig behandlingsgrunnlag og Datatilsynet krever at du skal slette databasen – hvilke forutsetninger har du da for videre drift?

Det er mange påpassere å forholde seg til – f.eks. Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Næringslivets Konkurranseutvalg, Matvarebransjens Faglige Utvalg og Fagutvalget for Influensermarkedsføring. Hva sier de siste relevante avgjørelsene fra disse aktørene?

Nye regler som e-Privacy forordningen er på vei. Kanskje du allerede nå skal ta høyde for hva som kommer, så blir det ikke så dramatisk når det til slutt skjer.

Innenfor rammen av hva som er lov er det mange muligheter. Har man god innsikt i risikobildet, kan det også være riktig å ta risikoen ved å bevege seg i gråsonen. Konferansens formål er derfor å gi deg et godt fundament for de beslutningene som skal tas. Du får du servert jus på en måte som er forståelig for folk flest – med fokus på praktiske problemstillinger og med mye eksempelbruk.

Medier24s kalender er en tjeneste for konferanser, debatter, kurs og lignende. Oppføringer i kalenderen er gratis og basert på «gjør det selv». Arrangører kan kjøpe ytterligere profilering gjennom bannerannonser, forsideprofilering eller sosiale medier. Betalt profilering vil være merket.
Til toppen