23. mars

Kommunikasjonsdagen 2017

  • Fra: 23. mars 2017 09:00
  • Til: 23. mars 2017 16:00
  • Sted: Det Norske Teatret

Les mer (kommunikasjon.no)

Dette er virkeligheten
2017 er valgår. Mediebransjen er i endring. Ny teknologi skaper nye formidlingsmuligheter. Hvilke følger får dette for kommunikatøren?

Slik griper du den
Hvilke verktøy skal du bruke for å komme gjennom med budskapet ditt? Lær hvordan det gjøres på en god måte.

Trussel eller mulighet?
Hvordan vil kommunikatørens oppgaver endres av teknologien, og hvilke muligheter gir dette til å nå frem mer effektivt enn noen gang?

Her finner du foreløpig program

Medier24s kalender er en tjeneste for konferanser, debatter, kurs og lignende. Oppføringer i kalenderen er gratis og basert på «gjør det selv». Arrangører kan kjøpe ytterligere profilering gjennom bannerannonser, forsideprofilering eller sosiale medier. Betalt profilering vil være merket.
Til toppen