×
Annonse for
Pressens Faglitteraturfond
(Illustrasjonsfoto).
(Illustrasjonsfoto).

ANNONSE

Har du et prosjekt, seminar eller en idé som «fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer»? Søk om penger fra PFF

Bibliotekvederlagsfondet / Pressens Faglitteraturfond deler i 2017 ut 1,4 millioner kroner til kollektive formål. Det gjelder kanskje ditt prosjekt også?

  • Dette er en annonse.

Nye vedtekter i Pressens Faglitteraturfond (PFF) åpner for å gi støtte til tiltak som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer.

Midlene vil bli utlyst én gang i året, med søknadsfrist 31. desember og styrebehandling i januar/februar kommende år.

Fondets styre kan dele ut inntil én tredel av fondets midler hvert år.

For 2017 er søknadsfristen 31. desember 2016. 

 

Hvem kan søke?

Fondets midler skal disponeres til fordel for opphavsmenn eller til formål som gjelder vedkommende gruppe opphavsmenn (Lov om bibliotekvederlag §4). Gruppen er definert til å være forfattere av faglitteratur for pressen og opphavsmenn til beskyttede verk produsert av mediene.

 

Hva kan du søke om?

Formålet er som nevnt kollektive formål som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til faglige programmer på konferanser, tilskudd til lokale seminarer - eller annet som kan bidra til kvalitetsjournalistikk eller fremme presseetikken.

 

Hvordan utbetales støtten?

Støtten utbetales etterskuddsvis, etter at mottakeren har sendt inn faktura med dokumentasjon for påløpte kostnader. Prosjekt som får støtte i 2017 må gjennomføres senest 1. desember samme år. Fristen for å kreve utbetaling er 15. desember 2017. Tilskudd til prosjekt som ikke er gjennomført, eller der krav om utbetaling ikke er framsatt innen fristen, vil bli trukket tilbake uten ytterligere varsel. 

 

Slik søker du:

Det er ikke noe søknadsskjema for denne ordningen.

  • Søknad sendes på epost til sekretariatet for PFF ved Institutt for Journalistikk: lars.brekke@ij.no
  • Søknadsfrist: 31. desember 2016

For mer informasjon, kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil 982 51 210 - eller les om ordningen på IJ.no

 

Til toppen