×
Annonse for
Pressens Faglitteraturfond
Jobber du i mediebransjen og har en ide om et prosjekt og trenger midler for å realisere dette?

ANNONSE

Jobber du i mediebransjen og har en ide om et prosjekt og trenger midler for å realisere dette?

Søk nå! Søknadsfrist for neste tildeling fra PFF er 15. desember.

  • Dette er en annonse.

Nå er det igjen mulighet for å søke økonomisk støtte til prosjekter som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer.

Noen eksempler på prosjekter som fikk tildelt midler i 2019 er «Fortellingens kraft», «Radiodager», «DOK-festivalen», «SKUP-konferansen», samt støtte til andre regionale konferanser.

Styret i Bibliotekvederlagsfondet – Pressens Faglitteraturfond (PFF) ønsker fortrinnsvis å prioritere søknader som omhandler konkrete, håndfaste og forpliktende prosjekter som gir direkte resultater.

Det er også ønskelig med søknader som har konkrete tidsrammer og som kan gjennomføres i 2020. Søknadene vil bli behandlet av styret i PFF i siste del av januar.

Midlene som deles ut er Bibliotekvederlagsmidler, hvor PFF administrerer ordningen. Vederlagsmidlene skal fordeles slik at de stimulerer til skapende virksomhet.

For å søke på ordningen er den ingen spesielle skjemaer. Søknader sendes direkte på mail til lars.brekke@ij.no. Søknadsfrist: 15. desember 2019.

På vegne av PFF.

 

Til toppen