×
Annonse for
Chul Christian Aamodt, gründer av enerWE.
Chul Christian Aamodt, gründer av enerWE.

ANNONSE

Hvorfor taper oljebransjen samfunnsdebatten? Vi tar diskusjonen på enerWE Communication Conference

(REKLAME): - Kommunikasjon har aldri vært viktigere enn nå, skriver enerWE-gründer Chul Christian Aamodt.

  • Dette er en annonse.
  • CHUL CHRISTIAN AAMODT, administrerende direktør, enerWE AS 

 

Fornybarnæringen sysselsetter i dag kun 20.000 årsverk i hele landet. Til sammenlikning har omkring 50.000 oljejobber forsvunnet de siste årene.

Olje- og energibransjen står midt i en stor omstilling.

 

Det er både krevende og spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

Derfor har vi invitert politikere, kommunikasjonsdirektører, markedsansvarlige og byråer til erfaringsdeling og debatt på enerWE Communication Conference den 10. mai på Thon Arena Lillestrøm.

 

Vårt velferdssamfunn finansieres av olje og gass

I Norge har vi en kraftproduksjon der 96,1 prosent kommer fra fornybar miljøvennlig vannkraft. Resten kommer fra vindkraft og varmekraft. Norge ligger således godt an i det grønne skiftet. Spørsmålet er om AS Norge i fremtiden skal tjene penger på norsk olje og gass. 

Et AS Norge som henter ca. 18,8 prosent av sine inntekter fra oljen. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn de 225 milliarder kronene som AS Norge i år bruker på høyere utdanning (35 milliarder kroner), Forsvaret (49 milliarder kroner) og regionale helseforetak (141 milliarder kroner). 

38 % av all eksport kommer fra petroleumsindustrien. Til sammenlikning utgjør eksport av sjømat 6 %. 

Det er ingen tvil om at vårt velferdssamfunn er godt finansiert av petroleumsindustrien. Spørsmålet er hvordan fremtiden vil se ut.

Igjen, det er spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

 

Olje og gass er bransjen som forurenser mest 

Olje og gass er bransjen som bidrar med mest penger til den norske statskassen, men det er også bransjen som forurenser mest.

Med 15,1 millioner tonn CO2-utslipp i året er det ingen tvil om at olje- og gassbransjen må ta en stor del av støyten hvis vi skal nå klimamålene. Likevel stiller bransjen seg fullt og helt bak FNs klimapanel og målene som ble avtalt i Paris-avtalen.

– Vi er ikke kritisk til noe spesielt i forhold til å erkjenne klimaproblemene og alvoret i å gjøre tiltak. Hvordan vi skal oppnå tiltakene er derimot et annet spørsmål, sier bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass i et intervju med enerWE. 

Norsk olje og gass er opptatt av at det jobbes parallelt med et annet av FNs mål, det som går på å forsyne hele verden med energien de trenger. 

De mener det viktigste er å utvikle energimarkeder med lavest mulige utslipp med lavest kostnad for samfunnet som samtidig sikrer forsyningssikkerheten i en voksende global befolkning. 

I Europa kjører store deler av elbilparken på energi fra forurensende kull. Mange mener det vil gi et positivt bidrag til miljøet å forsyne Europa med norsk gass.

Energi fra gass er mer miljøvennlig enn energi fra kull. 

Igjen, det er spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

 

Akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten

Jeg har jobbet i oljebransjen siden 2001, og jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått oppleve i en fantastisk introvert bransje. 

Ja, for bransjen er dessverre introvert. Det har for så vidt ikke vært noe problem tidligere, men nå er det et problem. 

For akkurat nå taper oljebransjen samfunnsdebatten.

Igjen, det er spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

 

Kommunikasjon i olje- og energibransjen har aldri vært viktigere

Mange stemmer i oljebransjen ønsker en politikk som støtter opp om arbeidsplassene i deres bransje. 

Mange stemmer utenfor oljebransjen veier hensynet til miljøet tyngre enn inntektene til velferdsstaten.

Noen hevder at det er likegyldig hva vi gjør på miljøfronten her i lille Norge. De mener det spiller liten rolle i det store globale regnskapet.

Igjen, det er spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

 

Men til høsten er det stortingsvalg

Enten vi liker det eller ei så vil utfallet av stortingsvalget blant annet gi føringer for om det blir konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Dette vil igjen gi føringer på antall arbeidsplasser i oljebransjen og hvor mye bransjen vil bidra med til den norske velferdsstaten.

Her liker vi helst å tro at oljebransjen vil bidra med inntekter slik den alltid har gjort, men flere og flere mener veksten i fornybar energi vil gi reduksjon i etterspørselen etter fossil energi. Det vil kunne føre at nye utbygginger vil bli store tapsprosjekter.

Hvem skal vi lytte til? 

Her vinner de som er dyktigst på kommunikasjon. 

Igjen, det er spennende å jobbe med kommunikasjon i slike tider.

 

Hvor viktig er egentlig miljøet?

Dersom jeg ikke hadde trodd at klimaendringene er menneskeskapte, så ville jeg vært veldig tydelig på at det ville vært riktig å gi full gass. Jeg tror oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil bidra positivt til den norske velferdsstaten. 

Utfordringen er at jeg også er redd for konsekvensene dersom de mest pessimistiske klimaforkjemperne har rett. Da har vi ingen tid å miste. 

Jeg tror veldig mange velgere tenker som meg. Vi er altså mottakelige for kommunikasjon, og her vil de som er dyktigst vinne frem. Derfor har kommunikasjon i olje- og energibransjen aldri vært viktigere enn nå.

…og nettopp derfor inviterer vi alle som jobber med kommunikasjon til enerWE Communication Conference den 10. mai.

Vi sees!

  • Klikk her for å se foreløpig deltakerliste.
  • Klikk her for å se konferanseprogram.
  • Klikk her for å se foreløpig liste over utstillere.

 

 

Til toppen