Frist: 16. Oct

Arbeids- og sosialdepartementet søker taleskriver

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Er du samfunnsinteressert, kreativ og glad i å skrive? Da kan du være taleskriveren vi leter etter.

Arbeids- og sosialdepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte. Du får jobbe tett på den politiske ledelsen og departementets fagavdelinger med aktuelle saker som engasjerer bredt i befolkningen om arbeidsmarked, arbeidsmiljø, velferd og pensjon.

Stillingen er fast og er plassert i presse- og kommunikasjonsenheten.


Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om tema som arbeidsmarkedet, inkluderende arbeidsliv, arbeidsmiljø, pensjon og andre velferdsordninger.
 • Organisere arbeidet med taler i tett samarbeid med fagavdelingene.
 • Skrive enkelte innlegg og kronikker.


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning gjerne innen kommunikasjon, journalistikk, samfunnsfag og humaniora eller kombinasjoner av disse. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for kravet til utdanning
 • Svært god språkforståelse, god skriftlig fremstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Interesse for departementets fagområder og kjennskap til norsk forvaltning
 • Evne til å levere tekster av høy kvalitet, også innenfor korte tidsfrister
 • Idérik, analytisk og stor arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse og evne til å bygge relasjoner
 • Erfaring med taleskriving og/eller journalistikk/kommunikasjon er en fordel
 • Personlig egnethet, samarbeidsevner og gjennomføringsevne blir vektlagt


Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver sammen med kunnskapsrike kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • lønnsspenn kr. 550 000 - 750 000
 • For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en vil bli innkalt til intervju, dersom de er kvalifiserte for stillingen. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • For søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjør vi oppmerksomme på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir ansatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 • Arbeidsspråket er norsk.


For mer informasjon om stillingen,
ta gjerne kontakt med kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas, tlf. 480 01 061 / e-post: nke@asd.dep.no 

Søknadsfrist: 14. oktober. 

Gå til søknadsskjema
Til toppen