Frist: 26. mai
(Øyvind Wæhle)

Avisa Hordaland søkjer sals- og marknadsansvarleg

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Me søkjer ein samlande og kommersiell leiar til å leia vårt salsarbeid i fleire selskap og fleire kanalar.

Konsernet LL Hordaland er inne i ein endringsprosess der me har tydeleg fokus på å dekkja lesarane sine digitale behov, samstundes som me skal utvikla vår viktige papiravis. Me jobbar også med å verte endå betre samarbeidspartnarar og rådgjevarar for våre kundar i alle kanalar

Til å leia vårt salsarbeid i fleire selskap og fleire kanalar, søkjer me ein samlande og kommersiell leiar. Ansvaret inneber leiing av eigne medarbeidarar, og å skapa ein sals- og produktstrategi som gjev effekt for og som marknadsfører annonsørane våre på best mogleg vis. Me tilbyr ei sentral leiarrolle med særs gode høve for å utvikla eige nettverk innan næringslivet på Voss og i omlandet.


Arbeidsoppgåver:

 • Leia, utvikla og motivera eigne medarbeidarar
 • Byggja ein prestasjonskultur kring alt sal i våre verksemder
 • Ansvar for sals- og produkstrategi i tillegg til budsjett for avdelinga
 • Delta i kundemøte, vidareutvikla kunderelasjonar og gjennomføra avtaleforhandlingar
 • Styrkja posisjonen hjå lokale annonsørar og auka talet på kundar.


Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning, gjerne innan marknadsføring, økonomi, leiing eller liknande
 • Leiarerfaring frå kommersiell verksemd med salsfokus, og kan visa til gode oppnådde resultat
 • Gjerne bakgrunn frå rådgjevande B2B sal
 • Innsikt og interesse for digital marknadsføring/sosiale media
 • Erfaring med endringsleiing


Eigenskapar:

 • Samlande og engasjerande med evne til å inspirera kundar og tilsette
 • Sjølvstendig og strukturert
 • God på å byggja nettverk
 • Positiv og løysingsorientert, også i krevjande periodar med arbeidspress
 • Mål- og forretningsfokusert i ein endringsorientert bransje


Me tilbyr:

 • Totalt salsansvar for Hordaland, Vaksdal Posten og Hordaland Trykk og Distribusjon
 • Ei synleg leiarrolle med gode moglegheiter for å utvikla eige nettverk innan næringslivet på Voss og i omlandet.
 • Eit stort og sjølvstendig ansvar for drift og utvikling av eit spennande område
 • Konkurransedyktige vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Ta gjerne kontakt med konsernleiar Terje Olsen på epost terje.olsen@avisa-hordaland.no eller på 976 14 188 for meir informasjon om stillinga.

Send søknad til terje.olsen@avisa-hordaland.no
Søknadsfrist 26. mai.

Send søknad på e-post
Til toppen