Frist: 25. sep.

Helse Nord RHF søker kommunikasjonsdirektør til Nord-Norges mest spennende kommunikasjonsjobb

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du arbeide med en velferdssektor som angår alle og som alle har meninger om?

Vil du jobbe med hele Nord-Norge og Svalbard som arbeidsfelt? 

Kommunikasjonsdirektøren er del av Helse Nord RHFs ledergruppe og leder en stab med tre medarbeidere.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og forsterke kommunikasjonsarbeidet i helseforetaksgruppen internt og eksternt.
 • Styrke kommunikasjonsperspektivet i prosesser, utredninger og saksbehandling.
 • Delta i utviklingen av informasjon og tjenester til pasienten på nett.
 • Mediekontakt.
 • Utarbeide/vedlikeholde strategi for sosiale medier.


Kvalifikasjoner

 • Det er kombinasjonen av utdanning, erfaring og personlige egenskaper som vil ligge til grunn for vårt valg av medarbeider:
 • Høyere og relevant utdanning der kommunikasjon bør inngå i fagkretsen
 • Relevant erfaring, gjerne fra større organisasjoner
 • God forståelse for og kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og bruk av sosiale medier.
 • Innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Interesse for ny velferdsteknologi og de mulighetene som ligger i denne.


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper som evner å engasjere.
 • Jobber godt i team.
 • Åpenhet, godt humør og tydelighet kommer godt med.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt


Språk

 • Norsk
 • Engelsk


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i Bodø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

 

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnesKontaktinfo:

 • Karin Paulke, Stabsdirektør, 906 88 713

Søknadsfrist: 25.09.2017

Gå til søknadsskjema
Til toppen