Frist: 25. sep.

Helse Nord RHF søker kommunikasjonsdirektør til Nord-Norges mest spennende kommunikasjonsjobb

Vil du arbeide med en velferdssektor som angår alle og som alle har meninger om?

Vil du jobbe med hele Nord-Norge og Svalbard som arbeidsfelt? 

Kommunikasjonsdirektøren er del av Helse Nord RHFs ledergruppe og leder en stab med tre medarbeidere.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og forsterke kommunikasjonsarbeidet i helseforetaksgruppen internt og eksternt.
 • Styrke kommunikasjonsperspektivet i prosesser, utredninger og saksbehandling.
 • Delta i utviklingen av informasjon og tjenester til pasienten på nett.
 • Mediekontakt.
 • Utarbeide/vedlikeholde strategi for sosiale medier.


Kvalifikasjoner

 • Det er kombinasjonen av utdanning, erfaring og personlige egenskaper som vil ligge til grunn for vårt valg av medarbeider:
 • Høyere og relevant utdanning der kommunikasjon bør inngå i fagkretsen
 • Relevant erfaring, gjerne fra større organisasjoner
 • God forståelse for og kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og bruk av sosiale medier.
 • Innsikt i og forståelse for politiske prosesser
 • Interesse for ny velferdsteknologi og de mulighetene som ligger i denne.


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode lederegenskaper som evner å engasjere.
 • Jobber godt i team.
 • Åpenhet, godt humør og tydelighet kommer godt med.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt


Språk

 • Norsk
 • Engelsk


Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø i Bodø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

 

Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnesKontaktinfo:

 • Karin Paulke, Stabsdirektør, 906 88 713

Søknadsfrist: 25.09.2017

Gå til søknadsskjema
Til toppen