Frist: 28. mars

IMDi søker redaktør for nettportalen imdi.no/nora

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Ønsker du en nøkkelrolle i IMDis arbeid med frivillighet, tverrsektorielt samarbeid og arbeid?

I Analyse- og mangfoldsavdelingen er det ledig engasjement som redaktør for nettportalen imdi.no/nora i seksjon for oppvekst- og deltagelse. Seksjonen har en nøkkelrolle i IMDis arbeid med frivillighet, tverrsektorielt samarbeid og arbeid/handlingsplan tilknyttet negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (Retten til å bestemme over eget liv 2017-2020).

Publisering av relevant, oppdatert og brukervennlig innhold innenfor negativ sosial kontroll og teknisk videreutvikling av portalen.

Seksjonen består av om lag 10 medarbeider og stillingen rapporterer til seksjonleder for oppvekst- og deltagelse.


Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvarlig redaktør- og og systemansvar for imdi.no/nora
  Herunder:
 • Lede arbeid med utarbeidelse, publisering, drift og videreutvikling av innhold og produkter på imdi.no/nora.
 • Lede og samarbeide med en intern redaksjonsgruppe og relevante fagpersoner.
 • Samarbeide med webredaktør om monitorering og bruk av nettstedet samt identifisering og vurdering av prioriterte endrings- eller videreutviklingsbehov.
 • Vurdere resultatene av IMDis arbeid.
 • Samarbeide med eksterne leverandører om endringer og videreutvikling, og teste ny og eksisterende funksjonalitet.
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere som er tilknyttet fagområdet (f.eks andre direktorater og internt for videreutvikling av innhold.
 • Bidra med intern kompetanseheving på tjenesteutviklingsmetodikk og kommunikasjonsfaglige innspill (tekster, rapportering mm) innenfor avdelingens fagområde
 • Ansvar på eget nivå for budsjett for vedlikehold og videreutvikling av imdi.no/nora


Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis kommunikasjonsfaglig. Lengre relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • Erfaring med digitale brukerreiser og tjenesteutvikling, herunder kompetanse om brukerrettet innhold og klarspråk
 • Erfaring med brukermedvirkning og brukertesting
 • Erfaring med å utarbeide og optimalisere innhold på web
 • Grunnleggende kjennskap til universell utforming og god forståelse for bruk av ulike kanaler, og strategisk bruk av web


Det er en fordel om søkere har:

 • Kjennskap til integreringsfaglig arbeid, herunder arbeid med forebygging av negativ sosial
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring som webredaktør og webutvikling


Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Initiativrik og innovativ
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Svært gode formidlingsevne, særlig rettet mot de ulike målgruppene for portalen


Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr.421700-619300)/seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 524200-802600)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø
 • Engasjement ut 2019, med mulighet for forlengelse

Startdato: 08.04.2019
Sluttdato: 31.12.2019


Kontaktinformasjon

 • Ritika Dhall, seksjonsleder, 413 22 310

Søknadsfrist: 28.03.2019 

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Gå til søknadsskjema
Til toppen