Frist: 3. sep.

Kripos søker kommunikasjonssjef

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Kripos søker en samfunnsengasjert og dyktig leder til den spennende stillingen som kommunikasjonssjef.

Du må ha svært gode kommunikasjonsevner og et ønske om å fremme god og viktig kommunikasjon mellom politiet, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Kommunikasjonsseksjonen består av åtte medarbeidere som jobber med intern og ekstern kommunikasjon på ulike plattformer. Seksjonen har ansvar for mediehåndtering, og den utvikler og administrerer Kripos' tilstedeværelse på sosiale medier. Seksjonen driver kommunikasjonsrådgivning og krisekommunikasjon, og den har ansvaret for politiets kompetansedelingsportal KO:DE. Seksjonen designer og produserer informasjonsmateriell og har de siste årene utviklet flere kriminalitetsforebyggende kampanjer.

Som kommunikasjonssjef har du ansvaret for den daglige ledelsen av seksjonen. Ansvaret omfatter seksjonens strategi og resultater, personaloppfølging og økonomi. Du vil være en del av ledergruppen til sjefen for Kripos. Personlige egenskaper og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt. Stillingen som kommunikasjonssjef er en særlig uavhengig stilling. Du må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering, og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivået "Hemmelig".

Kripos er for tiden i en omstillingsprosess, så det er noe usikkerhet knyttet til den videre organiseringen.

Søknader uten vitnemål/attester vil ikke bli behandlet.


Arbeidsoppgaver

 • drive strategisk kommunikasjonsplanlegging
 • koordinere og delta i arbeidet med mediehåndtering
 • ivareta det faglige og administrative ansvaret for seksjonens oppdrag, aktiviteter og ressurser, som budsjett- og personalansvar
 • sørge for intern kommunikasjonsrådgivning og medietrening av talspersoner
 • delta i og/eller lede relevante arbeidsgrupper, prosjekter og møter, både internt og eksternt
 • ha ansvar for kompetanseoverføring, verktøy og metodeutvikling på seksjonen


Kvalifikasjoner

 • bred erfaring fra kommunikasjonsfaglig arbeid og/eller journalistikk
 • relevant erfaring fra medie- og krisehåndtering
 • relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • meget god kunnskap om norsk samfunnsliv og offentlig forvaltning
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring
 • innsikt i og forståelse av sosiale medier


Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og har svært gode samarbeidsevner.
 • Du kan håndtere mange ulike problemstillinger på en gang.
 • Du tenker strategisk og helhetlig.
 • Du har evnen til å motivere dine kolleger.
 • Du har et analytisk perspektiv i en hektisk hverdag.


Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonssjef, SKO 1211, i lønnsspennet kr 765 100–963 200 (ltr. 78–86). Stillingen defineres som særlig uavhengig stilling, jf. AML § 10-12. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden i et nytt og moderne treningsrom
 • sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser.


Kontaktinformasjon

 • Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef, 962 37 276
 • Roar Skuggedal, administrasjonssjef, 23 20 80 23

Søknadsfrist: 03.09.2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen