Frist: 19. mai

Kunnskapsdepartementet har ledig fast stilling som taleskriver

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du jobbe som taleskriver i Kunnskapsdepartementet?

Kunnskapsdepartementet har ledig en fast stilling som taleskriver (rådgiver/seniorrådgiver) i kommunikasjonsenheten (KOM).

Du vil skrive taler, debattinnlegg og kronikker i tett samarbeid med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet. I tillegg vil du forberede reiser og arrangementer, gi råd om mediehåndtering og gjøre andre løpende kommunikasjonsoppgaver.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Du må kunne levere høy kvalitet også når tiden er knapp. Den som ansettes vil gå inn i KOMs vanlige turnusordning, og det kan bli noe reising.


Arbeidsoppgaver

 • Skrive taler for statsråden og øvrig politisk ledelse om regjeringens politikk for barnehage, skole, høyere utdanning, forskning, integrering, voksenopplæring og kompetanse
 • Organisere arbeidet med talene til politisk ledelse, i tett samarbeid med fagavdelingene
 • Lage presentasjoner
 • Skrive debattinnlegg og kronikker
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden og øvrig politisk ledelse
 • Lage korte filmer eller på andre måter visualisere budskap fra politikernes reiser og taler til sosiale medier
 • Håndtere mediehenvendelser og gi råd om hvordan disse bør besvares
 • Utføre andre løpende kommunikasjonsoppgaver


Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en medarbeider som viser initiativ, er kreativ og som evner å fortelle den gode historien.

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Erfaring med å skrive taler
 • Erfaring med å lage presentasjoner
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du behersker både bokmål og nynorsk.
 • Gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig
 • Jobbet med kommunikasjon og/eller journalistikk tidligere


Videre ønsker vi oss at du har:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å håndtere mange baller i lufta samtidig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å jobbe raskt under press
 • Orden og ryddighet
 • Allsidig erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Forståelse for hvordan politisk ledelse arbeider, og for samspillet mellom politikere og embetsverk

Vi tilbyr
Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin. I KD er det et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak. Pensjons,- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 497 100 - 695 500, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Søknad sendes elektronisk. Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen