Frist: 1. sep.

Landslaget for lokalaviser søker generalsekretær

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

En av de aller viktigste jobbene i Medie-Norge er ledig.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har ledig stilling som generalsekretær.
Dagens generalsekretær skal inn i annen jobb i organisasjonen, og vi søker
hans etterfølger.

Som generalsekretær i LLA får du ei særdeles interessant oppgave i å være med å påvirke lokalavisene sin fremtid, og arbeide for at rammevilkårene for disse skal være best mulig. Vi søker en person som brenner for lokalavisene og for lokaldemokratiet. Personen må ha et glødende engasjement og opptre samlende. I en tid med store endringer i bransjen, er det avgjørende at vedkommende kjenner dagens utfordringer i mediehverdagen og har digital kompetanse. Mange lokalaviser står midt i en digital omstilling, og generalsekretæren får en viktig jobb med å ta organisasjonen inn i en ny tid, både for lokalavisene og internt i organisasjonen.

Vi kan by på varierte arbeidsoppgaver der du virkelig har sjansen til å gjøre en
jobb for alle de viktige lokalavisene i landet. Arbeid ut over normal arbeidstid
må regnes med. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige drifta av organisasjonen.


Viktige oppgaver er:

 • Sørge for god kontakt med myndigheter i saker som opptar lokalavisene.
 • Ansvar for kursvirksomhet og landsmøte.
 • Sørge for, og utarbeide, søknader til ulike prosjekt.
 • Rådgiver for medlemsavisene.
 • Være synlig i den norske mediedebatten og fremme lokalavisenes syn.
 • Bistå lokalavisene i å modernisere seg.


Kvalifikasjoner:

 • Gjerne erfaring fra arbeid i lokalavis.
 • Ledererfaring.
 • Kunnskap om medium og politisk påvirkningsarbeid.
 • Kjennskap til digitale medium.


Personlige egenskaper:

 • God til å knytte kontakter, bygge nettverk og ha evnen til å inspirere og engasjere medarbeidere.
 • Være samlende i en organisasjon med ulike meninger.

Søkerlista blir offentliggjort.
I tilsettingsprosedyren blir det brukt ekstern kompetanse.
Lønn og tiltredelse etter avtale.


Har du spørsmål om stillingen,
kontakt: Rune Hetland, generalsekretær. Tlf: 452
89 444

Søknadsfrist 1. september 2019
Søknad sendes til konstituert styreleder Øystein Øygarden, e-post: oystein.oygarden@vtb.no 

Send søknad på e-post
Til toppen