Frist: 14. nov.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) søker kommunikasjonssjef

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vil du lede arbeidet med å posisjonere Likestillings- og diskrimineringsombudet som en viktig aktør i samfunnsdebatten?

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker ny kommunikasjonssjef til ombudets faglige ledelse av det eksterne og interne kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonssjefen skal utarbeide strategiske aktivitetsplaner for kommunikasjonsarbeidet, initiere og følge opp overordnede strategisk  kommunikasjons- og pådriveroppgaver. Kommunikasjonssjefen skal bidra til at organisasjonen utvikler gode relasjoner til mediene, beslutningstakere og samfunnet ellers, basert på ombudets strategiske mål og mandat.

I tillegg til det faglige ansvaret for to kommunikasjonsmedarbeidere i Staben, har kommunikasjonssjefen også ansvar for å følge opp kommunikasjonsarbeidet i avdelingene.


Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å posisjonere ombudet som en viktig aktør i samfunnsdebatten, og overfor politiske beslutningstakere.
 • Være en sentral rådgiver for ledelsen, og resten av organisasjonen i kommunikasjonsfaglige spørsmål og strategier.
 • Overordnet faglig og strategisk ansvar for ombudets eksterne og interne kommunikasjonsarbeid, inklusiv aktivitetsplaner, mediehåndtering, arbeid i sosiale medier, publikasjoner og redaktøransvar for ombudets nettside.
 • Være prosjekteier/prosjektleder for større kommunikasjons- og pådriveroppgaver.
 • Ansvarlig for pressevaktordningen.


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, minimum på bachelornivå innenfor kommunikasjon, medievitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag. Omfattende relevant arbeidserfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Bred og god erfaring med kommunikasjons- og pådriverarbeid.
 • Dokumentert erfaring og måloppnåelse i bruk av kommunikasjon som strategisk endringsverktøy.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.


Personlige egenskaper

 • Evne til å skape endring og resultat gjennom god involvering og dialog internt i organisasjonen, og i samarbeid med eksterne.
 • Evne til strategisk tenkning og til å jobbe sammen med andre for å nå mål som er satt.


Vi tilbyr

 • En kunnskapsvirksomhet med engasjerte medarbeidere.
 • Lønn i stillingskode 1057 informasjonssjef, og brutto årslønn 723 200 - 813 400.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, fra lønnen trekkes det 2 prosent i pensjonsinnskudd.

Vi ønsker medarbeidere som fremmer mangfold og variasjon på alle nivå i virksomheten. Ombudet er en virksomhet som arbeider for å inkludere alle kvalifiserte søkere, og har som intensjon og mål å gjennomføre en likeverdig og profesjonell rekruttering. I tillegg er vi en del av inkluderingsdugnaden, og vi har gode rutiner for å ivareta behov for tilrettelegging av arbeidet så langt det er mulig. Spørsmål om arbeidsmiljøet, fysisk utforming av lokalene, mulighet for tilrettelegging og andre forhold som er knyttet til arbeidet og arbeidstiden kan rettes til HR-rådgiver i LDO.


Spørsmål om stillingen
kan rettes til Hanne Bjurstrøm, 23 15 73 00
Søknadsfrist: 14.11.2019

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere kan bli ført opp på søkerlisten selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Gå til søknadsskjema
Til toppen