Frist: 31. mars
(Siv Dolmen)

Likestillings- og diskrimineringsombudet søker kommunikasjonsrådgiver

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Vi søker en engasjert, samfunnsinteressert kommunikasjonsrådgiver med gode skriveferdigheter.

Som skrivende kommunikasjonsrådgiver i LDO blir dine hovedoppgaver å finne, og skrive opp saker som kan løfte likestillings- og antidiskriminersarbeidet i offentligheten og publisere innhold primært på vårt nettsted, men også på våre digitale plattformer. Vi søker deg som kan styrke utviklingen av artikler og relevante tekster, og være en ressurs inn mot utformingen av enda mer veiledningsinnhold på nett.

Stillingen er direkte underlagt likestillings- og diskrimineringsombudet, og er plassert i LDOs stab som blant annet har hovedansvaret for det overordnede eksterne og interne kommunikasjons- og pådriverarbeidet. Staben består av en kommunikasjonssjef, en pressekontakt og en fagsjef. Kommunikasjonssjefen har det redaksjonelle ansvaret for hjemmeside og sosiale medier, og stillingen vil inngå i en nettredaksjonell gruppe med medarbeidere fra stab, kommunikasjonsrådgivere fra fagavdelingene og andre fagmedarbeidere i de to avdelingene.

Stillingen fordrer krav til gode samarbeidsegenskaper og samtidig høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne. Din kreativitet og faglige styrke vil kunne gi deg en spennende arbeidshverdag sammen med engasjerte medarbeidere i LDO. Stillingen vil gi deg et spennende nettverk, innsikt i politiske prosesser, likestillings- og antidiskrimineringsarbeid og arbeid med menneskerettigheter.


Arbeidsoppgaver

 • Ta initiativ til, utvikle, og ferdigsstille alt fra tweets til artikler på nett, lengre kronikker og taler.
 • Bearbeide og publisere tekster hovedsakelig på nettstedet ldo.no.
 • Strategisk rådgivning og planlegging innen ditt fagfelt for å styrke ombudets synlighet og pådriverarbeid.
 • Utvikle og forsterke vårt arbeid i sosiale medier.
 • Ved behov bidra i LDOs pressevaktordning på dagtid og ettermiddag.


Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå, men lang relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om masternivå på utdannelsen.*
 • God samfunnsforståelse, og det er en fordel om du har interesse for likestillings- og antidiskrimineringsarbeid.
 • Dokumentert erfaring med tekstutvikling og skriveteknikker i flere sjangre. Erfaring som skrivende journalist, taleskriver, tekstforfatter eller skribent kan være interessant for denne stillingen.
 • Dokumentert evne til å gjøre grundig research.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillings- og formuleringsevne. Norsk er arbeidsspråket, men du må også beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig.
 • Det er en fordel om du har erfaring med publisering på episerver, lage presentasjoner og infografikk, samt ta egne bilder. Om du ikke har erfaring med publikasjon på episerver, vil opplæring bli gitt.

*For å kunne benytte seniorrådgiverkode er antall års relevant arbeidserfaring i tillegg til mastergrad minimum fire år. Antall års relevant arbeidserfaring i tillegg til mastergrad for å benytte rådgiverkode er minimum to år. Om du ikke har mastergrad på utdannelsen din, vil antall år med relevant arbeidserfaring økt til minimum ni år for senior og minimum seks år for rådgiver.


Personlige egenskaper

 • Strategisk, initiativrik og kreativ.
 • Selvstendighet er viktig , og at du evner å skape godt samarbeid og god dialog, internt og eksternt med ulike mennesker og miljøer.
 • Respekt for tidsfrister, og at du tar ansvar for ferdigstillelse av arbeidsoppgaver.


Vi tilbyr

 • En kunnskapsvirksomhet med engasjerte medarbeidere, meningsfylt og faglig givende arbeid i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Fast stilling, heltid, avlønning som seniorrådgiver (stillingskode 1364), brutto årslønn fra 534 100 - 646 700. Om ikke kvalifisert til seniorrådgiver, settes lønn i stillingskode 1434 rådgiver, brutto årslønn fra 497 000 - 544 400.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, fra lønnen trekkes det 2 prosent i pensjonsinnskudd.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksitid med sommer- og vintertid.

Vi ønsker medarbeidere som fremmer mangfold og variasjon på alle nivå i virksomheten. Ombudet er en inkluderende arbeidslivslivsvirksomhet, og vi har gode rutiner for å ivareta behov for tilrettelegging av arbeidet. Spørsmål om arbeidsmiljøet, fysisk utforming av lokalene, mulighet for tilrettelegging og andre forhold som er knyttet til arbeidet og arbeidstiden kan rettes til HR-rådgiver i LDO.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere kan bli ført opp på søkerlisten selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.


Spørsmål om stillingen kan rettes til

 • Jon Martin Larsen, kommunikasjonssjef, 907 70 437

Søknadsfrist 31.03.2019

Gå til søknadsskjema
Til toppen